Ordlistan


Basicsafes tekniska ordlista
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Genväg till förkortningar för kameror AGC BLC ALC AWB DSP AES HAD CCD ELC ES LUX Auto iris Bländare

4:3
Detta är ett bildformatet på en traditionell TV-bild, där förhållandet mellan bredden och höjden är fyra till tre. Bilden är alltså 1,33 gånger bredare än vad den är hög.

16:9
Detta är bildformatet på en widescreen-TV, där bilden är 1,78 gånger bredare än vad den är hög.

802.11b
802.11b och WLAN-standarden 802.11g är vanliga i Sverige. Lite förenklat räcker 802.11b till för normalanvändaren. 802.11g erbjuder å sin sida högre bandbredd och används av både små ohc medelstora företag såväl som hemanvändare med högre krav. 802.11b ger teoretisk maxhastighet på 11 mbit/sekund medan 802.11g ger 54 mbit/sekund.

A

A4 format = 210 x 297 mm

 

AA Amerikanskt standardbetäckning på batteristorlek, även R6.

 

AAA Amerikanskt standardbetäckning på batteristorlek, även LR03

 

Aberration
Någon naturlig brist / avbildningsfel av en lins, speglar eller det optiska systemet, som är ansvarig för felaktighet, i form eller skärpa i bilden. De vanligaste felen är sfärisk aberration, distorsion, kromatisk aberration, koma.

 

Absorption
Ett materials förmåga att absorbera, suga upp eller på annat sätt uppta tex. ljus.

 

Acceptable Picture
Den lågfrekventa bild som produceras av en kamera med nödvändiga kontrasten (0,35 Vpp videosignal), samtidigt som bildstörningen ligger på samma specificerade nivå på =>40dB (weighed)

 

Acutance
Det är ett mått på kantskärpa. Beskriver hur en övergången mellan ljusa och mörka områden återges. Det är ett mått som stämmer bra med upplevd skärpa.

AC Adapter
Alternating Current Adapter; inom elektroniken en anordning som med hjälp av elektromagnetisk induktion kan omvandla växelspänningar. Tex. Vanlig el i ett eluttag ca. 240 volt transformeras / omvandlas ner till lägre spänningar till som tex 12 volt eller 24 volt. Transformatorer fungerar bara med växelström, inte med likström. Vanligtvis ifrån 240V/50 Hz i Sverige och tex 117VAC/60Hz i USA) Den kallas också Nätdel eller på engelska: Power Transformer.

 

AC Power
Alternating Current Power. Standarden AC Power är drivs av en fas på 240 volt och 50 herts och tillhandahålls från styrka eluttag i huset.

 

Ad Hoc
Är benämningen på WLAN enl. IEEE 802.11 som saknar central flödeskontroll. Ad-Hoc-nätet består typiskt av en internet-ansluten dator och ett antal klienter som delar den internet-anslutningen. Tex. är dator till dator eller IP kamera till trådlös dator direktanslutning.

 

Add-on lens
Engelska ordet för försättslins. De finns i olika typer som telephoto, wideangle elelr fish-eye.

 

ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line
Ordet "Asymmetric" antyder på att kapaciteten hos uppkopplingen är beroende på den riktning som information överförs. Man kan hämta/ladda ner betydligt mer information än det man kan skicka (förhållandet är c:a 8Mbit/s - 1Mbit/s).

AES
Auto Electronic Shutter. Automatisk eletronisk bländare.

 

AGC (Automatic Gain Control)
Automatisk förstärkar kontroll. Justerar automatiskt ljuset i bilden vid olika ljusvillkor.

 

Akromat
är en typ av objektiv som är korrigerade för kromatisk aberration (färgfel).

 

Alarm Input
Några kameror och videoserveror har kapaciteten att acceptera larmförlagor. Dessa är förlagor från avkännareapparater liksom, passiva infraröda (PIR) avkännare, dörrkontakter som är aktiva strålar Etc. eller vidarebefordrar efterbehandlingar från inkräktarelarmpaneler eller åtkomstskyddpaneler. Larmförlageströmkretsar kan komma i en numrera av bildar. Mest gemensam är de den drev själven -, så ska fungerar med en passive kopplar stilströmkretsen. Emellertid i vissa fall, förväntar de att ges med driver (normalt 12V) som signalera av öppet eller stängt. I fåtal tillverkar fall endast jämna förlagor för tillförselTTL (mycket låg spänning). Isåfall kan de endast säkert användas med normala larmavkännare i samverkan med någon extra isoleringsströmkrets. I detta fall är den mest väl att kontakta producenten för rådgivning.

 

Alarm Sensor
Detta är en givare som tex. en detektor eller kontakt som påverkas av en yttre rörelse och som ger eletronisk puls till en krets, vanligtvis "normal closed", NC, Normalt sluten krets, När sensorn blir bruten så omvandlar kretsen till ett larm.

 

ALC (Automatic Light Control)
Automatisk ljus kontroll. Tillåter auto-iris kreten till att öka insläppet av ljus vid mörker eller att dra ner ljuskänsligheten när det är starkt ljust. Välj detta sätt på kameran när en separat auto-iris lins används (separat kabel).

 

Algoritm / Algorithm (eng.)
En procedur eller formel för att lösa ett problem.

 

Ambient light
Omgivningsljus. Motsatsen är konstljus som en blixt eller lampa.

 

Ambient Light Level
Justerar ljuset i ett givet läge.

 

Ampere
Är en måttenhet för elektrisk ström. En ampere = strömmen över en ledare som totalt har en resistans om ett ohm och spänningsfallet är en volt från den ena änden av ledaren till den andra.

 

Amplitud
Är en signals maximala värde (toppvärdet) relativt medelvärdet eller nollnivån.
I uttrycket: v(t) = Asin(wt) är A amplituden

 

Analog (Analogue)
Kontinuerligt varierande numeriska värden såsom spänning, ström, etc. (CCD-kameran producerar analoga videosignaler.)

 

Angle of View (synvinkel)
den scenvinkel att en videokameralins kan visa på bildskärmen, som tex Diagonal Angle, Horizontal Angle och Vertical Angle.

 

ANSI
American National Standards Institute. Denna organisation är ansvarig för att godkänna U.S. standarder i många områden, inklusive datorer och kommunikationer.

 

APC
Adaptive Picture Control. A VCR function that automatically detects the condition of the recording head and videotape and then sets the optimum record head current to prevent over-modulation.

 

Aperture (Bländare)
Den ljusa/lätta samlingen area av en lins, ljusflödet genom linsen kontrolleras av iris. Fungerar som Iris i mänskliga ögat, vid mycket ljus har iris en liten öppning och vice versa.

 

Aperture Number of lense (F)
Den mängden ljus som kan skickas genom linsen, uttryckt som linsens effektiva diameter i förhållande till brännvidden.

 

Aperture scale
Öppningsskalan hos en bländare ses som ett nummmer. Den internationella öppningsskalan är: F1, F1.4, F2, F2.8, F4, F4.6, F8, F11, F16, etc.

 

Apokromat
Är en typ av objektiv som är korrigerade för kromatisk aberration (färgfel).

 

ARP
Address Resolution Protocol; En kartläggning av en IP-adress till en fysisk maskinadress.

 

Artificial light
Konstljus i for av blixt eller lampa.

 

ASCII
American (National) Standard Code för Information Interchange. Standard för hur bokstäver och andra tecken översätts till datakod, andvänds i datorindustrin.

 

ASF - Active Streaming Format
Formatstandard för Windows Media filer, så kallad "strömmande video".

 

Asfärisk Lins (Aspherical Lens eng.)
En lins utformad med en icke sfärisk form så att den passerar mer ljus eller minskningar barrel förvridning på vidvinkelobjektiv. Konventionella sfäriska linser ger sfärisk aberration (låg kontrast vid stor bländaröppning), problemet växer med linsdiameter. Många moderna objektiv har därför en eller eller flera asfäriskt slipade linselement.

 

ASIS
American Society fore Industrial Security.

 

ASK
Amplitudskiftmodulering. Digital information som via radiofrekvens kommuniceras utan att försämras på vägen och för att störningar inte ska kunna skapa osäkerhet vid mottagningen. se även FSK,PSK.

 

Aspekt Ratio
Bildförhållande mellan den vertikala och den horisontella bildstorleken, En vanlig TV samt många datorskärmar har 4:3 förhållande, 4/3 = 1.33 gånger längre än höjden. Widescreen har 16:9 förhållande.

 

Asynkron
Motsatsen till synkront läge. Ett sätt att överföra data genom att starta och stoppa överföringen med en kod i stället för att sända med särskilda tidsintervaller (som fallet är vid synkront läge). Asynkrona kommunikationsenheter behöver inte vara synkroniserade med en klockningssignal, vilket krävs vid synkron överföring. Kallas även för ATM (Asynchronous Transfer Mode).

 

Attenuation (Dämpning)
En förlust för en signal, betyder ungefär "minska förstärkningen av en signal", vanligtvis mäts i decibels.

 

Auto fokus eller AF.
Innebär att kameran automatiskt ställer in skärpan på det centrala i motivet

 

Auto fokus Lins
En lins som automatiskt justerar linsfokuset efter ett rörligt objekt. Linser styrs av en motor och får en elektronisk spänning ifrån kameran förutsatt att denna kameran har denna utgången.

 

Automatic Black Circuit
Ett valfritt kretskort till kameran som sänker den mörkaste delen i bilden till Black Level.

AGCAGC

Automatic Gain Control (AGC)
justerar automatiskt videokvaliteten i låga ljusvillkor. Lju mörkare bilder dess mer förstärkning.

Autoiris

Automatisk Iris / Automatic Iris (Auto-iris)
Se även bländare. En enhet i linsen som justerar för att tända jämna ändringar. Iris öppnar eller stänger bländaren att kontrollera ljuset som kommer genom linsen. Objektiv med fast brännvidd och automatisk iris (bländare). Finns i versionerna Videoiris (V), kopplas via +v, 0v, video, eller version med DCiris (DC), som kopplas via +ve drive, -ve drive, +ve damping, -ve damping.

 

Automatic Level Control (ALC)
Tillåter auto-iris mer in i övervägande (topp), delar ut detailjer i ljusa områden, eller mindre in i övervägande (genomsnitt) delar ut detailjer i skuggor.

 

Auto Terminating
Automatiskt väljer den korrekta terminalen beroende på om videoutdata är ansluten.

 

Auto White Balance (AWB)
justerar automatiskt en färgkameras färg för att underhålla vita områden.

 

AUX
Engelsk förkortning av Auxiliary device, dvs en extra enhet.

 

AVC
Advanced Video Coding (AVC) is the name given to the video compression standard that is the result of a combined efforts of the ITU and MPEG groups. Internally, the ITU calls the standard H.264 and the MPEG group is called MPEG-4 (part 10). Publically, people are encouraged to use the term AVC. Se även H.264 . Advanced Video Coding, formellt ISO/IEC MPEG-4 part 10, vilket är samma som ITU-T H.264).

AWB
Auto white balance. Automatisk vitbalans. Justerar automatiskt en färgkameras färg för att underhålla vita områden. Vitbalans är vilken sammansättning av rött, grönt och blått som ger en neutral gråaxel.

 

A/V-anslutning
Audio Video. En vanligt förekommande benämning på en kabel som kombinerar analogt ljud och kompositvideo (bildsignalen = gul kontakt, ljud = vit(L) och röd (R)). AV läget (Source) på en televisionsapparat behandlar fler signaler såsom RGB och S-video signal också.

B

Back focus.
En mekanisk justering i en kamera som är den flyttningar den avbilda apparatrelativen till linsen att kompensera för olika tillbaka brännvidder av linser. Detta är viktigt, när en zoomlins är inpassad.

BLC

Back Light Compensation (BLC). Kompenserar elektroniskt för hög bakgrundsbelysning (motljus) för att ge mer detalj vilken skulle vanligtvis vara en mörk bakgrund.

 

Balanced signal

En bild/ljud signal är konverterad till en balanserad signal för att överföras i en partvinnad kabel s.k 'twisted pair' cable. Används vid långa kabellängder med en s.k Balun. Balunen ändrar impedansen från 75 ohm till typ 100-300 ohm eller visa versa.

 

Bandbredd / Bandwidth
Kapaciteten av överföringsmediet i bitar per sekund eller som en frekvens. Eller, mängden data som kan överföras i en fixad mängd tid. För digitala enheter, bandbredden uttrycks vanligtvis i bitar per sekund (*bps) eller byte per sekund. För analoga enheter, bandbredden uttrycks i cyklar per sekund, eller Hertz (Hz).

 

Barrel Distortion
På svenska tunndistorsion. Geometrisk optiskt förvrängning där bilden kröks då den skulle varit rak.

 

Baud
Ett måttsystem som betecknar antalet bitar som kan överföras per sekund. Till exempel, om ett modem är rated på 9600 baud den är kapabel av sända data på en ”rate” av 9600 bitar per sekund.

 

Beam
grupp avparallella, konvergerande eller divergerande strålar.

 

Bifokal Lins / Bifocal Lens
Ett linssystem som har två olika brännviddlinser och bildar två identiska eller olika scener av en enda kamerasensor. De två fångade scenerna framträder som en delad bild på bildskärmen.

 

Binär
Ett numreringssystem med bara två värden: 0 (noll) och 1 (en).

 

Bit
Förkortade med liten "b". Binär Digit. Den minsta enheten av data i en dator.

 

Bitmap
Samling av pixlar som bildar en bild. Det används ofta för att skilja på bilder som är pixelbaserade i skillnad till bilder som är vektorbaserade.

 

Black level
Den elektroniska signalen i en sammansatt videosignal som representerar optiskt svart. Anger lägsta signalnivå (ljusbehov) som krävs för att återge bildens mörkaste del.

 

Blanking
Engelsk översättning: The process whereby the beam in a CRT is cut off during the retrace period. En teknik för att elektroniskt skärma av den projicerade bildens kanter för att få en distinkt övergång.

 

Blanking Level
Den elektroniska signalnivån i en sammansatt videosignal på fram- och baksidan av den synkroniserade videosignalen.

 

BLC (Back Light Compensation)
Elektroniskt kompenserar för hög bakgrundsbelysning att ge detalj som vanligtvis skulle vara en skugga.

 

Blooming
Delar av bilden där ljuset är överdrivet. Sensorns fotodetektorer samlar in ljus som omvandlas till elektroner. Om för mycket ljus träffar en Pixel (Fotodetektor) kan elektronerna spilla över till närliggande pixlar. Syns oftast som eftersläpande vertikala eller horisontella streck. Men det kan även blöda över lokalt.

 

Bluetooth
Blåtand. (Vikingakung Harald Blåtand) Detta är en standard för trådlös digital radiokommunikation mellan dator, mobiltelefon, kamera mm. vanligtvis på korta avstånd en eller några meter. Så kallat Personal Area Network (PAN). Bakom standarden står bland annat företagen Ericsson, IBM, Toshiba, Nokia och Intel. Olika effektklasser finns: Class 1 100mW räckvidd ca 100m, Class 2 2,5mW räckvidd ca 10m, Class 3 1mW räckvidd ca 5m. Sänder på ISM-bandet 2,45 Ghz.

 

Bländare
Bländaren reglerar mängden ljus som passerar linsen. Ljusinsläppet vid exponeringen kan varieras genom att ändra storleken på bländarens hål. Ju mindre hålet är, desto mindre ljus träffar kameras bildsensor (fotodetektorn, pixlar). Bländaren fungerar som ögats pupill (iris). Bländarevärdet markeras ofta med ett versalt F. Idag är det flesta kameror utrustade med eletronisk bländare (Auto-shutter). En manuell bländare förutsätter att ljusförhållandena är relativt konstanta och ställs in vid installation, oftast inomhus där solljus inte kommer åt. Utomhus bör det sitta en automatisk bländare (auto iris).

 

Bländarsteg
Eller F-stop. Motsvarar halvering eller fördubbling av bländaröppningens yta. Den ger en halvering / fördubbling av den insläppta ljusmängden.

 

BNC
Står för Bayonet Neil-Concelman eller British Naval Connector. En koppling använde allmänt i CCTV-industrin, vanligtvis för koaxialkabel. Lätt att installera och pålitlig med liten videosignalförlust. Bajonettkoppling.

 

bps
Bits Per Second är enheten som används för att uppskatta efter hastighet, antalet informationsenheter överförde per sekund.

 

Bracket
Ställning eller hållare för att montera på vägg eller i taket.

 

Brightness
Egenskapen ljushet hos färg.

 

Brightness Control / Ljusstyrks kontroll
manuell kontroll på en katodstråle tub eller andra skärmenhet som kontrollerar den genomsnittliga ljusstyrkan och kontrast av en bild.

 

Browser / Webbläsare
Ett applikationsprogram som tillhandahåller ett sätt att titta på och interagera med all information på World Wide Web. Netscape och Microsoft Internet Explorer är de två webbläsarna som den omfattande majoriteten använder.

 

Brus
Oregelbunden störning av icke bestämd frekvens. Brus är ett sammanfattande begrepp för många synliga artefakter i bilden. Bruset beror på kamera konstruktion (sensor, AD-omvandlare, drivelektronik), sensorstorlek, sensor temperatur (hög sämre), ISO-inställning (hög sämre), exponeringstid (lång sämre), färgtemperatur (låg ofta sämre).

 

Brännvidd
Eng. Focal length. Avståndet från centern av en lins till brännpunkten som är fotosensor (CCD-chip). Detta är ett mått på objektivets förstoringsgrad. Mindre brännvid dess bredare tittvinkel. Mäts i mm. Normalt är objektivets brännvidd lika stor som sensorns diagonalmått men vid vidvinkel så har objektivet ännu kortare brännvidd. Vid extremt kort brännvidd kallas det Fish eye. Ju längre brännvidden, desto smalare är bildvinkeln. Ett example, en 6.0mm FL lins på en 1/3" sensor format har 56.8 grader av diagonalvinkel av seende och en 5.0mm FL lins på en 1/3" sensor format har 66.9 grader. Men, samma 6.0mm FL lins kan se 75.5 grader på 1/2" sensor format.

 

Brännvidd och bildvinkel.
Brännvidd anges i millimeter och är avstånder från objektivets optiska centrum till bildsensorn. Längre brännvidd ger mindre bildvinkel och zoomar in mer. Större bildsensor kräver längre längre brännvidd för samma bildvinkel. Använder man en bränvidd, över 12 mm, får bilden en telekaraktär med en smal bildvinkel. Vid låg brännvid, under 6 mm, fås en bild med vidvinkelkaraktör med bred bildvinkel.

 

Brännvidd Bildsensor 1/4" Bildsensor 1/3" Bildsensor 1/2"
2,6 mm 71/57 grader (Bredd/Höjd) 85/69 grader (Bredd/Höjd) 102/85 grader (Bredd/Höjd)
4 mm 50/39 62/48 77/62
6 mm 34/26 44/33 56/44
8 mm 26/20 33/25 44/33
12 mm 18/13 23/17 30/23
18 mm 12/9 15/11 20/15
50 mm 4,2/3,2 5,5/4,1 7,3/5,5
Tex. en lins med brännvid 2,6 mm och en bildsensor på 1/4" så tittar kameran med 71 grader Horisontalt (bredd) och 57 grader vertikalt (höjd).

 

B/W
Black and white. Engelska ordet för svart/vit

 

Byte
En enhet av data som är åtta bitar långa och används av de flesta datorer för att representera en karaktär/tecken, som exempelvis en bokstav, nummer eller symbol.

 

C

C-Mount
En industristandard för objektiv/lins fäste i kameran. C-mount har en innerdiameter på 1 tum och gänga på 1/32 tum. En C-Mount lins behöver en C-ring när den monteras på en CS-Mount kamera.

 

C-MOS
Kompletterande - Metal Oxide Semiconductor. En videobildsensor krets som producerar en bild liknande konkurenten CCD. CMOS-sensorerna har lägre effektförbrukning och har även andra fördelar men också nackdelar mot CCD. C-mos bildkretsen var tidigare svår att tillverka och blev då dyrare att tillverka

 

Camera Format / Kamera Format
Kamerans CCD-kretsar formaterar; 2/3", 1/3", 1/4", etc.

 

Camera sensor / Kamera Sensor
Kamerans bildsensor. CCD eller C-MOS krets.

 

Candela
Candela (cd) Candela är SI-enheten/mått på ljusintensitet (ljusstyrka per ytenhet) i en viss riktning från en källa som utsänder monokromt ljus med frekvensen 540.000 GHz och vars strålningsstyrka i denna riktning är 1/638 watt per steradian (se lumen). Ursprungligen var det ljusstyrkan från ett stearinljus med diametern 25 mm (1 tum).

 

CAT-5
En kabel med 4 par, totalt 8 ledare, där varje par är tvinnad med varandra. Används oftast som anslutningskabel mellan enheter i nätverk av typ 10Base-T. Se RJ-45 kontakt.

 

CATV
Cable Access Television.

 

CCD
Charge Coupled Device. Består av en massa ljuskänsliga celler eller fotodetektor - en per pixel. Den är ljuskänslig och omvandlar ljus till elektroner. Storleken mäts diagonalt och kan vara 1/3 ", 1/2 " eller 2/3 ". En CCD ger ett bra signal-brus förhållande jämnfört med CMOS. Största skillnaden mellan CCD och CMOS är hur signalen ifrån fotodetektorn läses av och hur de elektriska laddningarna skickas till kamerans AD-omvandlare.

 

CCD-storlekar
Videokamerorna använder sig av en CCD-platta med fysiskt olika storlekar. Detta måste man ta hänsyn till när man väljer objektiv.
1/4 tum = Bredd 3,6 mm Höjd 2,7 Diagonal 4,5 mm
1/3 tum = B 4,8 mm H 3,6 mm Diagonal 6 mm
½ tum = B 6,4 mm H 4,8 mm Diagonal 8 mm
2/3 tum = B 8,8 mm H 6,6 mm Diagonal 10,991 mm

 

CCIR
Internationell Radio Consultative Committee; har gjort den tekniska rekommendationen för den europeiska 625 linjer, standarden för videosignaler.

 

CCIR 601 A standard for digital video for picture size of 720 × 485 at 60 interlaced pictures per second or 720 × 576 at 50 interlaced pictures per second. Specifications and parameters for application of Component Video signals (Y, Cr, Cb) in a 4:2:2 system, recommended by the CCIR, now known as ITU-R BT.601-2.

 

CCIR 656 The definitions of the parallel connector pinouts, multiplexing schemes, syncs, blanking periods, etc. for parallel and serial interfaces with CCIR 601, now known as ITU-R BT.656.

 

CCTMA
Closed Circuit Television Manufacturers Association.

 

CCTV
Closed Circuit Television. Den sänder inte TV signaler men överför dem över en sluten krets genom kabel eller trådlös sändare och mottagare.

 

CCTV Camera
En kamera är en del av CCTV-systemet som fångar videobilderna.

 

CCTV Monitor
En del av CCTV-systemet som tar emot videobilderna från en CCTV-kamera och visar dem.

 

CD-ROM - Compact Disc - Read Only Memory
Dagens mest använda lagringsmedium för musik så väl som mjukvara och i synnerhet multimedia.

 

Center Light Output (CLO)
Ett värde i lumen (se nedan) i mitten av bilden där ljusflödet för åskådaren är representativt för bilden

 

CGA (color Graphics Adapter) An obsolete color standard developed by IBM for personal computers which permits the display of only four colors out of a menu of a total of 16 colors at any given moment, and at a resolution of 320 x 200 lines (on a TTL digital monitor). With special electronic processing hardware, CGA output provided a video image, computer generated, that was used for special effects, animation, titling, etc.

 

CIF
Common Intermediate Format. Video of picture size 352 × 288 at 30 pictures per second.

Chromatic Aberration (brytningsindexfel)
En optisk defekt av en lins vilket orsakar olika färger eller våglängder av ljus att fokusera på olika avstånd från linsen. Det syns som färgkanter och ljuscirklar längs med kanterna och runt varje punkt i bilden.

 

Clamping (DC).
Process i en eletronisk krets som återställer delen av en signal. Eng. The circuit or process that restores the DC component of a signal. A video clamp circuit, usually triggered by horizontal synchronizing pulses, re-establishes a fixed DC reference level for the video signal. DC clamping can, in some cases remove of low-frequency interference, especially mains hum.

 

CMOS
Kompletterande - Metal Oxide Semiconductor. Se C-mos.

 

Coaxial Cable / Koaxialkabel
En koaxial kan bära en bred uppsättning av frekvenser med mycket låg signalförlust. Den består av ett metalliskt skärm/skydd/sköld med en enda tråd placerade i centrum av skärmen och är isolerad från skärmen av en isolator.

 

Color Saturation
Graden av blandning av en färg och vit. Hög mättnad betyder liten eller inte vit.

 

Color Transient Improvement (CTI)
Krets för ökad skärpekontroll avseende bildens färgåtergivning.

 

CompactFlash (CF)
Detta är en typ av minneskort som används till kameror och MP3 spelare.

 

Component Video / Komponent Video
En typ av bild information som överförs eller lagras som två eller flera skilda signaler. Liksom RGB är detta en förbättring av S-Videosignalen genom att dela upp färgsignalen i tre separata kontakter. Även här krävs motsvarande ingång i TV:n och/eller i mottagaren. Komponentvideosignalen kan även erbjuda Progressive Scan som är ett sätt att få skarpare bilder med mindre flimmer, då dessa ritas med tätare linjer på TV:n.

Composite Video / Komposit video
En kombinerade signal i en tv överföring. Standard formaterar såsom NTSC, PAL eller SECAM. Bildsignalen, och vertikal/horisontell synkronisering signaler är alla kombinerade. Den vanligaste och enklaste formen av signalöverföring som ger sämre bild än S-video, RGB och Component Video när det gäller detaljer och färgegenskaper men fördelar att bilden kan sändas trådlöst eller endast med en koaxialkabel. Kompositvideo är oftast en gul kontakt av RCA-typ. Ljudet överförs då via en vanlig signalkabel med röda (höger) och vita/svarta (vänster) kontakter. Det finns speciella kompositvideokablar med tre kontakter i varje ända: en gul för bild samt röd och vit för stereoljud.

 

Composite sync.
En signal som består av horisontalsynkroniseringspuls och vertikalsynkroniseringpuls som är ihopslagna.

Composite video signal CVS. En signalera i som informationen om luminance och om chrominance
har kombinerats genom att använda en av de kodifiera normana NTSC, PAL, SECAM, Etc.

Compression se videokompression

 

CPU
Central Processing Unit. En allmänning benämning använt i datorer.

 

Cross Fading
En term som används när en bild skall tonas bort eller vice versa.

 

CRT
Cathode Ray Tube. Vakuumtubdelen av en bildskärm eller tv. Katodstrålerör med fosforescerande yta. Dessa projektorer innehåller 3 CRT; röd, grön och blå, vars bilder projiceras på samma skärm. Fördel: Naturtrogen, filmliknande bild, flexibla möjligheter.

 

CS-Mount
CS gänga. En industristandard för linsgänga. CS-Mount är 1 tum diameter med 32 inch per tum. En C-Mount lins behöver en C-ring när den monteras på en CS-Mount kamera. De flesta CCTV objektiv är försedda med gänga, C- eller CS-gänga. Storleken samt stigningen på dessa gängor är den samma. Det som skiljer är avståndet från gängbas till fokuspunkt. Ett objektiv med C-gänga kan med adapter även användas på kameror med CS-gänga. Ett objektiv med CS-gänga kan dock ej anpassas till kameror med C-gänga. Avstånd gängbas samt fokuspunkt på en c-gänga = 17,526mm och en cs gänga = 12,50mm. Diameter utsida på gänga 25,40mm. Distans mellan gängbas och gängslut < 4,06mm.

 

CSS
CSS betyder Content Scramble Systems och är ett krypteringssystem som används på DVD.

 

CV se Composite Video signal.

D

D1
In video surveillance D1 refers to a resolution of 720x486 (NTSC) or 720x576 (PAL). The term D1 was coined by Sony and is the name of the format Sony used for one of the first implementations of fully digitized video tape.

 

DA
A distribution amplifier (DA) is a device used to amplify an input audio or video signal to multiple outputs. A DA is often used in a situation where the signal needs to be split between a number of video monitors or recording devices.

 

D/A (se DA).
Opposite to A/D, i.e., digital to analogue conversion.

 

DAC (Digital to Analog Converter)
En DAC är en konverter som omvandlar digitala signaler till analoga.

 

Date/Time Generator
Installerade mellan en CCTV-kamera och en bildskärm, den genererar informationen av datum, tid och möjligtvis kamera id.

 

Dynamic Contrast Control Plus (DCC+)
A function of Digital Signal Processing (DSP) technology that virtually eliminates hue factor distortion
– phenomenon that is particularly obvious in extreme high light conditions. The DCC+ function manages video signal data at three levels
– brightness, hue and saturation that results in reproduced images with suitable knee correction while virtually eliminating hue factor distortion.

 

DCDi (Directional Correlation Deinterlacing)
DCDi är utvecklat av Faroudja och är en video algorithm framtagen för att eleminera taggiga kanter som skapas av interlaced video.

 

DC Power / likström
Direct Current Power; kan härledas från en AC-adapter eller från ett batteri. Bland DC spänningar på 6, 9, 12, 24, 28, 12VDC är mest vanliga/gemensamma i CCTV-industrin.

 

DC type lense
En irislins med en inre strömkrets, som mottar, spänning och en video signalerar från kameran för att justera irisen.

 

DDNS
Dynamic Domain Naming System eller på svenska Dynamisk DNS, är ett protokoll som används för att innehavare av den dynamiska DNS-adressen, ska kunna återfinnas på Internet. Hemmaanvändare tilldelas ofta dynamiska DNS-adresser, dvs. de får en ny IP-adress varje gång de ansluter. Därmed kan användaren inte hittas på nätet eftersom adressen blir en ny varje gång anslutning görs. Använder man DDNS kommer rotservrarna för DNS att känna till att korrekt adress kan hämtas på någon annan server och därmed få rätt adress. Hänvisningen till den rätta adressen görs då hos en tredje part (som användaren måste ha ett avtal med) som i sin tur uppdateras via ett program i den lokala datorn (eller webbkameran eller något annat) som kontinuerligt skickar sin adress till den tredje parten. Detta prottokoll blir billigare än att ha en statisk IP adress och är mer flexibel.

 

Decibel (dB)
styrkan eller spänningsförhållandet av två signaler. Ett system för att räkna ut ljudstyrka. 3 dB skillnad uppåt motsvarar en fördubbling av effekten.

 

Default
Är ett förvaltat standardvärde eller en grundinställning.

 

Degauss
Avmagnitisera.

 

Delay line
En konstgjord eller verklig överföring fodrar eller den likvärdigt apparaten som planläggs för att försena en våg eller signal för en specifik längd av tid.

 

DHCP
Dynamic Host Configuration Protocol. Låter nätverksadministratörer hantera centralt och automatisera tilldelningen av IP-adresser dynamiskt i en organisations nätverk. Det är ett protokoll som används ovanpå ethernet för att en nyansluten dator (klient) ska kunna efterfråga de nödvändiga parametrar som krävs för kommunikation i nätet. Dessa parametrar behöver annars ställas in manuellt på varje dator som ansluts till nätet, vilket medför merarbete och risk för misstag. För att DHCP ska fungera måste det finnas en DHCP-server någonstans i nätet.

 

Digital signal
En analog signal som har konverterats till ett digital form, så att den kan bearbetas av en mikroprocessor

 

Digital Zoom
Innebär att bilden förstoras digitalt, förstorar pixlarna och bildkvaliten försämras.

 

DIP switches
Dubbel Interface Poll switches, omkopplare i miniatyr som vanligtvis låter dig ändra konfigurationen av en krets för att passa din applikation.

 

DIN
DIN-kontakten är av "multi-pin" typ: hylsan rymmer ett antal pinnar - upp till åtta - som ska passa i en motsvarande kontakt. Numera är denna kontakt- och kabeltyp rätt ovanlig. Olik diameter och konfiguration från tillverkare till tillverkare.

 

Distortion / Förvridning
En generell term när objektet inte visas exakt som är.

 

DLP™
Digital Light Processing™
Ny bildproduktionsteknik skapad av Texas Instruments, som bygger på ett eller flera reflekterande DMD chip. Fördel: Mycket hög ljusverkningsgrad och detaljrikedom

DMZ

Detection of Motion Zone
Förkortning av DeMilitarized Zone, "demilitariserad zon", är placerad mellan det externa nätet (Internet) och det interna nätet. DMZ funktion hittar du i en router och skyddas av brandväggen men tillåter vanligtvis flera sorters trafik utifrån, ett vanligt förekommande arrangemang för datorer som måste vara mer eller mindre direkt anslutna till Internet för att fylla sin funktion och därför exponeras mot omvärlden. I DMZ placerar man ofta tjänster som webbserver, IP kamera, FTP, DNS och e-post men som ändå måste ha ett visst skydd. Organisationer som har utvecklingsnät som behöver vara tillgängliga från Internet, exempelvis nät där man testar webbtjänster, placeras också ofta i DMZ. Enheter som placerats i ett DMZ måste anses vara utsatta för alla typer av attacker och ska därför inte innehålla någon funktion som inte absolut behövs för uppgiften eftersom varje extra funktion innebär ökad sårbarhet.

 

DNS
Domain Name System. Domän namn system. Ett generellt syfte distribuerade, replikerade, datafrågeservice. Dess huvudsakliga användning är leta upp värd-IP-adresser baserade på värdnamn. 2)Domän Name Server. En dator som konverterar värdnamn, såsom www.basicsafe.se till dess korresponderande IP Address, såsom 67.100.253.111

 

Dolby ProLogic
Enklaste formen av surround, har beskuren bas och diskant i bakkanal och mono, är från början en stereoinspelning. Funkar på alla analoga källor, främst TV/VHS-Video.

 

Dolby ProLogic II
Utvecklat av Jim Fosgate. Skillnaden mot Pro-Logic är att man får "fullregister" och stereo i bakkanalerna. Dock är det fortfarande en 2-kanalsinspelning.

 

Dolby Digital
Kräver digital ljudkälla. Har 5 helt separata "fullregister" kanaler + sub. Standard när det gäller DVD-filmer.

 

Dolby Digital EX/DTS ES
6-kanalsvariant av de ovanstående formaten. Två monohögtalare bak riktade mot varandra, stereohögtalare vid sidan av lyssningsplatsen i övrigt samma placering som övriga format. Endast ett fåtal filmer i dagsläget stöder detta format.

 

DPI
Dots Per Inch (punkter per tum) är en måttenhet för upplösning.

 

DRAM
Dynamisk Random Access Memory. De flesta vanliga/gemensamma RAM (Random Access Memory) för PC.

 

Drop-out compensator
Kompensator för bildbortfall, en elektronisk krets som reparerar en defekt bildsignal.

 

DSL
Digital Subscriber Line. En teknik för ger högre-bandbreddsinformation till hem och affärer över vanliga koppartelefonlinjer.

 

DSP
Digital signal processor. En elektronisk process för redigering av digitala signaler. Inside a camera, sensor signals must be processed in several steps before they can be displayed / transmitted Typical processing steps are amplification, gamma correction, black level correction, highlight compression/clipping, edge enhancement, color processing, color balance, color correction, output signal encoding. Picture quality is highly dependent on the accuracy and the stability of these processes. In DSP technology, the sensor signal is converted to digital form after initial amplification, and all processing is achieved digitally, ensuring high quality and no drift. Output signals remain in digital form or are converted back to analog depending on the camera output mode.

 

DTS
Ett annat digitalt ljudformat liknande Dolby Digital, men något mindre komprimerat. Vad som är bäst hänger dock på ljudmixen.

 

DTS ES/Dolby Digital EX
6-kanalsvariant av de Dolby formaten. Två monohögtalare bak riktade mot varandra, stereohögtalare vid sidan av lyssningsplatsen i övrigt samma placering som övriga format. Endast ett fåtal filmer i dagsläget stöder detta format.

 

Duplex.
Ett kommunikationssystem, som kan bära information i båda riktningar, kallas samtidigt ett dubbelsidigt system. I CCTV som är dubbelsidig är ofta van vid beskriver typen av ”multiplexer” som kan utföra två fungerar samtidigt och att anteckna i multiplex- funktionsläge och playback i multiplex- funktionsläge. Den kan också se till den dubbelsidiga datakommunikationen mellan en matrisswitcher och en telemetrymottagare.

 

DVD
Digital Versatile Disc. Dominerande formatet för lagring av film. DVD ger betydligt bättre bild- och ljudkvalitet än VHS. Det går även bra att spela sina CD-skivor med musik i DVD-spelaren, som inte kostar mer än en CD-spelare att köpa. Även inspelningsbara DVD-spelare har kommit ner i pris, men det är flera lagringsformat som krigar på marknaden.

 

DVD-R,DVD-RAM,DVD-RW,DVD+RW
Inspelningsbara DVD kom först till datorer och i slutet på år 2000 kom inspelningbara DVD-spelare för hemmet. Det stora problemet är att de olika inspelningsformaten ej är kompatibla med varandra. stort är det DVD-RAM,DVD-RW och DVD+RW som tävlar med varandra om vilket format som ska bli en standard

 

DVD-R
(readable)

 

DVD-RW
(rewritable)

 

DVI
Digital Video Interface. DVI eller HDMI som transporterar ljud- och bildsignaler helt digitalt, utan att kräva någon digital/analog omvandling av signalerna. Många tror att DVI/HDMI blir framtidens standard, men få spelare har en sådan kontakt idag. Utöver detta finns en rad andra ingångar som är mer eller mindre nyttiga. Det finns en markant nackdel med DVI som inte ärvts till storebror HDMI och det är det faktum att kabellängderna är starkt begränsade, 6-7 meter ger en drastisk kvalitetsförsämring och ställer krav på bra kvalitet. DVI-A – används för att föra över en analog signal, exempelvis en vanlig datorskärm (CRT). DVI-D – används för att föra över en helt igenom digital signal från källa till bild. DVD-I – är en kombination av DVI-A och DVI-D där man har möjlighet att skicka båda typerna av signal genom samma kabel.

 

DVI Kontakt

 

DTCP (Digital Transmission Content Protection)
Inriktar sig i första hand på protokollet för digitala överföringar kallat IEEE 1394 eller FireWire (400 Mbit per sekund). DTCP har tagits fram av Intel, Sony, Hitachi, Matsushita och Toshiba. DTCP innebär att digitala apparater som kopplas ihop, tex en DVD-spelare och en digital TV, byter krypteringsnycklar med varandra innan något skickas. På så sätt hindras övriga komponenter på samma kabel från att "stjäla" informationen. DTCP använder CGMS flaggor som kan ha olika värden: "fri kopiering", "kopiera 1 gång", "kopiera ej" och "inga fler kopior". Den digitala apparaten som ska spela in kan bara läsa det som får kopieras och måste ändra flaggan på originalet till "kopiera ej" eller "inga fler kopior" om originalet före kopieringen hade värdet "kopiera 1 gång".

 

DTS
Digital Theatre System. DTS Digital Surround är ett digitalt ljudformat som använder sex separata ljudkanaler, precis som Dolby Digital. Skillnaden mellan de två formaten ligger i komprimeringsgraden. DTS-ljud är i regel bara hälften så hårt komprimerat som Dolby Digital-ljud, vilket också ger högre ljudkvalitet.

 

DVR
Digital Video Recorder; Spelar in bilder digitalt.

 

Dwell Time
Tidsrymden för en bildsekvens till nästa sekvensering.

 

Dynamisk Ip adress
Varje gång som enheten ansluts tilldelas denna en ny identitet, en ny Numerisk Internet protokoll adress, tex 213.65.53.158. Är du intresserad vad din IP adress är ute på internet gå in på myip.nu

 

DynDNS
Det är är en tjänst som gör att du kan få ett dynamsikt uppdaterat domännamn till dina egna servrar. Registrera ett namn och DynDNS gör en ompekning till din dynamiska eller statiska IP adress. Läs mer på DynDNS.com

 

Död pixel
En liten bildpunkt som inte reagerar på den eletroniska signal den får. En pixel kan lysa konstant i speciell färg eller vara svart.

E

EIA
Elektronisk Industries Association. Amerikansk standard för B/W kamerasystem.

 

ELC (Electronic Light Control)
Kompenserar för *moderate *light *changes i inomhusapplikationer utan användningen av *auto *iris linser. Välj detta sätt när en fixad *iris lins eller *manual *iris lins används.

 

Elektrolytkonding /ar,
En kompnent som sitter fastlödat i de flesta eletronik apparater. De torkar & måste bytas ca var 10:e år. Sitter komponeten placerad varmt kan livslängden förkortas fortare.

 

Elektronisk Shutter
Kompenserar för *moderate *light *changes i inomhusapplikationer utan användningen av *auto *iris linser.

 

EMI
Electro-Magnetic Interference. Most electronic equipment will cause EMI if not properly shielded according to standards set by the FCC.

 

Ethernet
de mest installerade Local Area Network (LAN) teknik. Specificerad i en standard IEEE802.3.10/100 BASE-T, de mest installerade Ethernet system, tillhandahåller överföringsfartökning till 100 megabit per sekund.

 

External Sync
En yttre synkronisering låter en del av utrustning ta dess bild synkronisering från en annan enhet, så att den kan arrangera i rak linje sig med systemet i sin helhet.

 

Extranet
Ett privat nätverk. Det använder Internet Protocol till att säkra fildelning av en affärsinformation med leverantörer, säljare eller andra.

 

Exposure (Exponering)
Exposure means the amount of light to which the CCD is exposed. Three factors go into exposure: aperture, shutter speed, and sensitivity. By adjusting these factors, either separately and manually, or by using predefined exposure settings, you can affect the way your digital camera handles photos taken in unusual settings (such as photos taken of people running, or photos taken at twilight). Different digital cameras have greater and lesser levels of control over exposure settings.

F

FCC
Federal Communications Commission; kontrollerar också trådlöst kamerasystem som en av de kommersiella broadcasting systemen.

 

FFL
Fixed Focal Length Lens

 

Fiber-Optic Cable
en av videoöverföringsvägarna, används för en lång avståndöverföring upp till mil.

 

Field (Delbild)
Hälften av en komplett TV bild. Under avsökningsprocessen blir först alla linjer med udda nummer avsökta av elektronstrålen, därefter vänder strålen tillbaka - under blankingintervallet - till det över vänstra hörnet och avsöker linjerna med jämna nummer. Dessa två avsökningar ger två delbilder som tillsammans skapar en komplett bild, en frame.

 

Field Frequency
Antalet fält per sekund.

 

Field Of View
FOV. Bredden, höjden eller diametern av en scen som ska övervakas. Vanligtvis bestämd vid brännvidden på en lins, sensorn format och avståndet till objekten.

 

Firewall / Brandvägg
En enhet eller program som skyddar resurserna av ett privat nätverk från utsides användare.

 

Firewire
En teknik för seriell högkommunikationskoppling som används till och från datorutrustning, till exempel överföring av information från digitala videokameror. Finns i överföringshastigheter som 400 & 800 Mbps.

 

Fixed focal length lens.
En lins med en förutbestämd fixad brännvidd, en fokuseringkontroll och
ett val av irisen fungerar.

 

FL (samma som brännvidd och focal lenght)
Avståndet från centern av en lins till brännpunkten som är fotosensor (CCD-chip). Ju längre brännvidden, desto smalare är bildvinkeln. Ett example, en 6.0mm FL lins på en 1/3" sensor format har 56.8 grader av diagonalvinkel av seende och en 5.0mm FL lins på en 1/3" sensor format har 66.9 grader. Men, samma 6.0mm FL lins kan se 75.5 grader på 1/2" sensor format.

 

Flange back
Distansen från flänsen av linsen (början av linsmonteringen) till fokal plan. C-Mount linser har en flänsbaksida att distansen av 17.526mm vs. 12.5 för CS-Mount.

Flange-back Adjusting Ring. Några modeller av CCTV kameror har inbyggd Flange-back Adjusting Ring, vilket justerar backfokal distansen eller bild i fokus. En C-Ring (5mm *spacer *ring) krävs inte när en C-Mount lins ska monteras till en kamera som har inbyggd Flange-back Adjusting Ring.

 

Flash Memory
Eller flash RAM (Random Access Memory). En typ av ständigt minne som kan raderas och omprogrameras. Beständig digital lagring. Flash minnet är långsammare än SRAM eller DRAM.

 

f-number (f-stop)
Optisk eller linsfart. Mindre f-number betyder ljusare bild. The f-number indicates the brightness of the image formed by lens, controlled by the iris. A smaller f-number means a brighter image. Se bländarsteg.

 

Focal Length (samma som FL och brännvidd)
Avståndet från centern av en lins till brännpunkten som är fotosensor (CCD-chip). Ju längre brännvidden, desto smalare är bildvinkeln/synfält. Ett example, en 6.0mm FL lins på en 1/3" sensor format har 56.8 grader av diagonalvinkel av seende och en 5.0mm FL lins på en 1/3" sensor format har 66.9 grader. Men, samma 6.0mm FL lins kan se 75.5 grader på 1/2" sensor format.

 

FOV
Field av View. Bredden, höjden eller diametern av en scen som ska övervakas. Vanligtvis bestämd vid brännvidden på en lins, sensorn format och avståndet till objekten. Fler detaljer...

 

FPS - frames per second
Mått på framehastigheten hos video eller film. NTSC video har 29.97 fps, PAL video har 25 fps och vanlig film har 24 fps.

 

Frame
En singel enhet av en stillbild bland de många som bildar en rörlig film. En hel videobild; utgörs av två interlaced fields. En CCD-krets producerar 30 ramar per sekund på NTSC system och 25 frames på PAL.

 

Frame Frequency
antalet bilder per sekund. Bilden eller ramens frekvensen är halva fältfrekvensen.

 

Frame Rate
Antal bilder per sekund i en film.

 

Frame store
Lagrar en utvald bild.

 

FSK
Frekvensskiftsmodulering. Digital information som via radiofrekvens kommuniceras utan att försämras på vägen och för att störningar inte ska kunna skapa osäkerhet vid mottagningen. se även ASK,PSK.

 

FTP
File Transfer Protocol. En väg att utbyta filer mellan datorer på Internet

G

Gain
Ökning, förstärkning, vinst.

 

Gamma
Grad av kontrast i en videobild mellan utdataomfattning och input omfattning.

 

Gamma Correction
En elektronisk justering som görs i kamerans kretskort för att balansera ljusnivån i kameran mot den som visas i monitorn.

 

Gamut
Utbereddheten av spänningar som är tillåtna för en bildsignal, eller en del av en bildsignal.

 

GB
Gigabyte.

 

Genlock
En enhet som justerar frekvensen av intern synk till externt data.

 

Ghost / Spöke
En skugga eller svag bild i den mottagna bilden, höger eller till vänster om den primära bilden.

 

GND
Ground eller jord på svenska (electrical).

 

GPRS
GPRS står för "General Packet Radio Service" och är en mobil/trådlös tjänst. GPRS sänder information i "paket" - den hittar snabbt "lediga luckor" där de uppstår i mobiltrafiken. Skillnaden mot överföring på GSM är att GPRS-tekniken inte behöver någon stadig, uppkopplad förbindelse. Därför blir GPRS snabbare och effektivare rent ekonomiskt: den är bara mängden information som överförs som du betalar för.

 

Groundloop
Se Jordslinga

 

GSM
GSM betyder Global System for Mobile Communication. Andra generationens mobilnät i Europa.

 

Gränssnitt
Ett gränssnitt bygger oftast på menyer, ikoner samt textinformation där användaren klickar sig fram för att tala om vad datorn ska göra i ett dataprogram eller i operativsystemet. Dessa sorters gränssnitt kallas GUI - Graphical User Interface. Men det finns enbart text- och sifferbaserade gränssnitt, de är inte GUI.

H

H.261 is an 1990 ITU video coding standard originally designed for transmission over ISDN lines on which data rates are multiples of 64 kbit/s. The data rate of the coding algorithm was designed to be able to operate between 40 kbit/s and 2 Mbit/s. The standard supports CIF and QCIF video frames with luma resolutions of 352x288 and 176x144 respectively (and 4:2:0 sampling with chroma resolutions of 176x144 and 88x72, respectively). It also has a backward-compatible trick for sending still picture graphics with 704x576 luma resolution (which was added in a later revision around 1994).

 

H.262 is an ITU-T digital video coding standard. It is identical in content to the video part of the ISO/IEC MPEG-2 standard (formally known as ISO/IEC 13818-2). This standard was developed in a joint partnership between the ITU-T and ISO/IEC JTC 1 organizations, and thus it became published as a standard of both organizations. ITU-T Recommendation H.262 and ISO/IEC 13818-2 were developed and published as "common text" international standards. As a result, the two documents are completely identical in all aspects (except perhaps the cover page and the price to buy a copy of the document).

 

H.263
is a video codec originally designed by the ITU-T in 1995/1996 as a low-bitrate compressed encoding solution for videoconferencing. The codec was first designed to be utilized in H.324 based systems (PSTN and other circuit-switched network videoconferencing and videotelephony), but has since found use in H.323 (RTP/IP-based videoconferencing), H.320 (ISDN-based videoconferencing), RTSP (streaming media) and SIP (Internet conferencing) solutions as well. Most Flash Video content (as used on sites such as YouTube, Google Video, MySpace etc.) is encoded in this format, though some sites now use VP6 encoding, which is supported since Flash 8. H.263 video can be decoded with the free LGPL-licensed libavcodec library (part of the ffmpeg project) which is used by programs such as ffdshow, VLC media player and MPlayer. H.263 was developed as an evolutionary improvement based on experience from H.261, the previous ITU-T standard for video compression, and the MPEG-1 and MPEG-2 standards. Its first version was completed in 1995 and provided a suitable replacement for H.261 at all bitrates. It was further enhanced in projects known as H.263v2 (also known as H.263+ or H.263 1998) and H.263v3 (also known as H.263++ or H.263 2000).

The next enhanced codec developed by the ITU-T (in partnership with MPEG) after H.263 is the H.264 standard, also known as AVC and MPEG-4 part 10. As H.264 provides a significant improvement in capability beyond H.263, the H.263 standard is now considered primarily a legacy design (although this is a recent development). Most new videoconferencing products now include H.264 as well as H.263 and H.261 capabilities.

 

H.264 är den senaste standarden för högkomprimerad digital video. Tillämpningsområdet täcker från 3G mobiltelefoni till nästa generations högdefinition DVD. H.264 har blivit väl accepterad av industrier som telekommunikation och broadcasting, tack vare sin imponerade kvalitet/bithastighet-kvot. Men den extreme fokusen på hög kompressionsgrad leder till sämre prestanda i några applikationer. T.ex., videoredigeringsapplikationer, som frekvent används av TV bolag, fungerar dåligt med H.264. Dessa applikationer kräver realtidshantering av stokastisk access

 

H.264

MPEG-4 Part 10, or AVC (for Advanced Video Coding), is a digital video codec standard that is noted for achieving very high data compression. It was written by the ITU-T Video Coding Experts Group (VCEG) together with the ISO/IEC Moving Picture Experts Group (MPEG) as the product of a collective partnership effort known as the Joint Video Team (JVT). The ITU-T H.264 standard and the ISO/IEC MPEG-4 Part 10 standard (formally, ISO/IEC 14496-10) are jointly maintained so that they have identical technical content. The final drafting work on the first version of the standard was completed in May 2003. H.264 is the most advanced video coding standard available today. It uses many new coding techniques not available in MPEG2, MPEG4 and H.263. This chart shows the evolution of video coding standards. Also called JVT, ITU H.264, ITU-T Rec. H.264, ISO 14496-10.

 

HAD CCD
(Hole Accumulated Diode) CCD technology with improved performance in spectral response, vertical smear and sensitivity. The HAD sensor also introduced a higher pixel count and electronic shuttering
capability. se Hyper HAD.

 

HDCP
Kopieringsskydd. HDCP är en förkortning för High-bandwith Digital Content Protection, vilket står för ett krypterat sätt att skicka den digitala bildsignalen - via DVI eller HDMI. Detta skydd krävs på en HD box eller DVD/HD.

HDD. Hard Disk Drive.
Ett magnetiskt medel för att lagra digital information på mest datorer och elektronisk utrustning som bearbetar digitala data

HMDI (High Definition Multimedia Interface)
Digitalt högbandbredds-standard för audio och video, som grundades av Hitachi, Matsushita Electric Industrial (Panasonic), Philips, Sony, Thomson (RCA), Toshiba och Silicon Image, samt stöds av filmbolag som Fox och Universal. Flera stora företag har adopterat denna standard. HDMI är nästa generationens digitala kommunikationsstandard för både audio (i dagsläget 8-kanaligt digitalljud, men förberett för fler i framtiden) och (okomprimerad) video (720p, 1080i och kommande 1080p) i en enda kabel/sladd och anslutning. HDMI utvecklas också hela tiden för att bli bättre (klara av mer bandbredd). Alla produkter som produceras med HDMI-gränssnitt testas för HDMI-kompatibilitet, vilket underlättar integrationen av- och kompatibiliteten mellan produkter. HDMI är dessutom överlägsen både DVI och Firewire/i-Link/IEEE1394 med sina 5Gbit/s och är bakåtkompatibel med DVI och fullt kompatibel med HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection). Som ett exempel så uppgår DVD-spelarens totala bandbredd (ljud och bild tillsammans) till 10Mbit/s, vid en jämförelse. HDMI-kontakten tillhör det absolut hetaste inom hemmabiovärlden idag. HDMI står för High Definition. Transporterar ljud- och bildsignaler helt digitalt, utan att kräva någon digital/analog omvandling av signalerna. Många tror att DVI/HDMI blir framtidens standard, men få spelare har en sådan kontakt idag. Utöver detta finns en rad andra ingångar som är mer eller mindre nyttiga. Tekniken har oerhörd prestanda. Klarar av att samtidigt föra över högdefinitionsvideo, multikanalsljud och kontrollinformation – allt samtidigt, helt digitalt och i samma kabel. Du kör okomprimerad video och upp till åtta ljudkanaler samtidigt från exempelvis dvd-spelare till din plasma eller projektor. HDMI använder sig, precis som DVI en höghastighetsdata som kallas "Transition-Minimized Differential Signaling" förkortat TMDS. TMDS består av kanaler som bär video, audio och sekundärdata.

 

HDMI Kontakt


HDTV (High Definition Television)
På svenska kallas det ofta högupplöst TV och skillnaden mot dagens TV-program är att HDTV ger en bild som är mycket mer detaljerad och därmed upplevs som skarpare. För att förstå fördelarna med HDTV bör man känna till de bildsystem som används för att lagra och visa dagens TV-program. HDTV kan sändas i två olika format där det ena består av 720 linjer och det andra av 1080 (En bild i PAL består av 576 horisontella linjer). HDTV består av två format, 720p (1280x720 pixlar, progressiv) och 1080i (1920x1080 pixlar, interlaced). TV-stationerna väljer själva vilket av dessa format som de vill sända ut. Gemensamt för båda formaten är att bilden har ett bredd/höjd förhållande på 16:9 som i dagligt tal kallas widescreen. De äldre TV-apparaterna har ett bredd/höjd förhållande på 4:3 och än idag sänds de flesta TV-program i detta format.

 

HDV
HDV är ett relativt nytt videoinspelningsformat som spelar in i bildformatet 16:9 och med upp till 1920x1080 bildpunkters upplösning. (En av High Definition-formaten).

Horizontal Drive (also Horizontal sync).
Detta signalerar härledas, genom att dela sub-carrier med
227.5 och därefter att göra något pulserar att forma. Signalera används för monitorer och kameror till
att bestäma starten av varje horisontallinje.

 

Horizontal resolution.
Chrominance- och luminanceupplösning (specificera) som horisontellt uttrycks över ett bildrör, som teleVisionen linjer (TVL). Detta uttrycks vanligt som en numrera av svarta till vita övergångar eller linjer som kan göras åtskillnad mellan. Begränsat av bandbredden av bildsignalen eller utrustning.

 

Horizontal sync pulse.
Synkroniseringenspuls på varje avslutad bildlinje och som bestämmer starten av ny horisontallinje.

 

HS.
Horizontal synchronization. Horisontell synkronisering.

 

HSCSD
HSCSD - High Speed Circuit Switched Data (Mobil datakommunikation). HSCSD möjliggör relativt höga överföringshastigheter, upp till en bit över 40 kbps, vilket ger en snabbare nedladdningstid. Men då ska också mobiltelefonen också stödja HSCSD.

 

HTML
Hyper Text Markup Language. En uppsättning koder infogade i en fil ämnad för skärm på en World Wide webbläsarsida.

 

HUB
En nätverksprodukt som fungerar ungefär som ett grenuttag, förbinder till Local Area Network (LAN), och direkt förbindelse till medie, server, nätverkskamera. Hubben är något omodern, långsam och ersätts mer med en "switch" idag.

 

Hyper HAD
A derivative of the HAD sensor that incorporates microscopic lenses mounted over each sensing pixel. Hyper HAD sensors have no perceptible smear and are nearly twice as sensitive as HAD sensors.

 

Hz (Hertz)
En förkortning av Hertz och är en mätenhet för antalet svängningar per sekund (frekvens) eller cyklar per sekund.

 

Hårddisk (förkortning och engelska HDD)
Hårddisken är stället där du lagrar programmen i din dator - både systemprogram och applikationer. Trenden är att datorer kommer med allt större hårddiskar, men samtidigt har också programmen blivit större. Det är bättre med trekvartsfull eller halvfylld hårddisk - en nästan fullproppad hårddisk kan i vissa fall "slöa till" datorns prestanda.

 

Hårddisk-video (PVR)
Se PVR.

I

I/O. Input/Output.

 

I/P. Input.
Dataingång. En signal applicerad till en del på elektrisk apparat eller terminal på apparaturen
till vilket en signal eller driver appliceras.

 

ICMP
Internet Control Message Protocol. En meddelandekontroll och felrapports protokoll.

 

IEC
International Electrotechnical Commission. International Electrotechnical Commission. An international standards and conformity assessment body for all fields of electro technology.

 

IEEE 1394 (Firewire)
Har du en digitalvideokamera så har du säkert stött på IEEE 1394 eller firewire förut. Systemet används helt digitalt och har normalt sett en överföringshastighet på runt 400Mbps vilket inte är tillräckligt för att täcka dagens behov för progressiva HDTV-sändningar. En förbättrad version av firewire har dock lyckats knåpa upp hastigheten till det dubbla, ca 800Mbps, men är inte lika utbredd. användas på ett par olika sätt: MPEG-2-data till och från en enhet, oftast är det mellan digital inspelningsapparatur (digitalkamera, digital videokamera osv.) men ytterligare ett användningsområde har dykt upp på senare tid och det är för att föra över ljud digitalt från exempelvis Super Audio CD (SACD) och DVD-Audio.
Kontakten finns i ett par olika utföranden med fyra eller sex pinnar.

 

Impedance/ Impedans
elektriskt kännetecken av ett system eller komponent, uttryck i ohms. CCTV industri har standardiserat 75-ohms impedans.

 

Inbränningar
I en monitor eller tv kan det bli inbränningar i fosforn, det grå "skiktet" bildytan kan ha en bild "inbränd" av långt och intensivt användande.

 

Incoterms
eller international commerce terms är en serie av internationella handelstermer, standardiserade avtalsbegrepp, om hur varutransportkostnader och ansvar ska fördelas mellan köpare och säljare. De är grundläggande speciellt i internationella handelstransaktioner och överensstämmer bra med U.N. Convention on Contracts for the International Sale of Goods. Incoterms omfattar frågor som rör leveranser mellan köpare och säljare. Detta inkluderar hur produkter ska transporteras, vem som betalar för vad, import och export klarering, och vem som bär risken vid olika delar under transporten. Incoterms uppdateras med jämna mellanrum för att avspegla förändrade förhållanden i världshandeln och ges ut av Internationella handelskammaren (ICC).

Group E - Departure: EXW. Ex Works (Angiven plats) betyder att säjaren ställer godset till köparens förfogande på säljarens mark eller område som fabrik, lager etc. Säljaren exportklarerar den inte och är inte lastat på något transportfordon. Denna term innebär minimum ansvar för säljaren och köparen får stå för alla kostnader och risker när det gäller att ta varan från säljarens område. Transportdokumentet övergår från säljarens område. Transportrisken övergår på säljarens område. Kostnaden för godstransporten övergår på säljarens område.
Group C - Main Carriage Paid: CIP. Carriage and Insurance Paid to (Angiven lossningshamn) betyder att säljaren levererar godset till av säljaren utsedd fraktare och säljaren måste betala kostnaderna till en destinerade platsen. Köparen bär alla risker och alla andra kostnader efter godset har blivit levererat. I denna term måste också säljaren försäkra godset mot skada och förlust under transporten. Kravet gäller bara miniminivå.Med termen ‘Carrier’ avses varje individ som under fraktkontrakt utför frakt oavsett transportsätt. Riskövergången sker då när den utsedda fraktaren tar emot varan. Säljaren utför exportklarering. Denna term kan användas oavsett transportsätt.Transportdokumentet övergår när godset finns hos säljaren på avsedd plats. Transportrisken övergår när godset tas emot av den kontrakterade fraktaren. Kostnaden för godstransporten övergår när godset finns hos säljaren på avsedd plats.
Group F - Main Carriage Unpaid: FCA. Free Carrier (Angiven plats) betyder att säljaren levererar godset till av köparen angiven fraktare och plats, exportklarerar den. Platsen för överlämnandet har betydelse för ansvaret för i- och avlastning. Om godsövergången sker på säljarens område är han ansvarig för lastning på annat område är han inte ansvarig för avlastning. Transportdokumentet övergår efter exportklarering. Transportrisken övergår innan tullklarering. Kostnaden för godstransporten övergår innan tullklarering. Group D - Arrival: DAF. Delivered At Frontier (Angiven plats) betyder att godset är levererat när köparen har kontroll over godset i lastningsfordonet, ej avlastat, exportklarerat, ej importklarerad, på angiven plats vid landsgräns och före tullen i angränsande land. Landsgräns kan vara alla länder, även landet där lastningen sker. Därför är det viktigt att precist ange där övergången ska ske. Denna term kan användas till alla typer av transportmedel. Transportdokumentet övergår när godset finns vid landsgränsen. Transportrisken övergår när godset finns vid landsgränsen. Kostnaden för godstransporten övergår när godset finns vid landsgränsen.
Group F - Main Carriage Unpaid: FAS. Free Alongside Ship (Angiven lastningshamn) betyder att säljaren kan anses ha levererat när godset finns vid skeppet vid angiven lastningshamn. Detta betyder att köparen därefter får stå för risken och kostnaden vid förlust eller skada. Denna term innebär också att säljaren exportklarerar godset. Denna term kan bara användas vid sjötransporter. Transportdokumentet övergår när godset är lastat på fartyget.. Transportrisken övergår när godset är vid fartyget färdigt för lastning. Kostnaden för godstransporten övergår när godset är vid fartyget färdigt för lastning. Group D - Arrival: DES. Delivered Ex Ship (Angiven hamn) betyder att godset anses levererat när godset finns till köparens förfogande på skeppet, inte importklarerat på angiven lossningshamn. Säljaren bär alla risker och kostnader för att föra godset till lossningshamnen före avlastning. DES kan endast användas för sjötrafik eller transportmedel i lossningshamnen. Transportdokumentet övergår när godset finns för avlastning på skeppet i angiven lossningshamn. Transportrisken övergår när godset finns för avlastning på skeppet i angiven lossningshamn. Kostnaden för godstransporten övergår när godset finns för avlastning på skeppet i angiven lossningshamn.
Group F - Main Carriage Unpaid: FOB. Free On Board (Angiven lastningshamn) betyder att godset övergår från säljaren till köparen när det har passerat fartygets reling. Detta betyder att köparen därefter får stå för risken och kostnaden vid förlust eller skada. FOB kräver att säljaren exportklarerar godset. Transportdokumentet övergår när godset är lastat på fartyget. Transportrisken för godstransporten övergår till köparen när godset har passerat fartygets reling. Säljare står för fraktkostnaden ända tills godset står på plats ombord.
Group D - Arrival: DEQ. Delivered Ex Quay (Angiven hamn) betyder att godset är levererat när säljaren ställer godset till förfogande på kajen (quay) i angiven lossningshamn. Godset är ej importklarerat. Säljaren står för alla kostnader och risker fram till godset är avlastat på angiven lossningshamn efter detta står köparen för alla kostnader. Denna term kan bara användas för sjötransporter eller godstransort som gör att godset finns till förfogande i angiven lossningshamn.Transportdokument, transportrisk och kostnader för vidare godstransport övergår när godset finns till förfogande i lossningshamnen för importklarering.
Group C - Main Carriage Paid: CFR. Cost and Freight (Angiven lossningshamn) betyder att säljaren har levererat när godset har passerat fartygets reling I ankomsthamnen. Säljaren måste betala alla kostnader för att godset ska komma till ankomsthamnen men riskövergången för förlust eller skada av godset sker redan när det har passerat fartygets reling i lastningshamnen. Säljaren sköter exportklareringen.Transportdokumentet övergår när godset passerat fartygets reling i lossningshamnen. Transportrisken övergår när godset passerat fartygets reling i lastningshamnen. Kostnaden för godstransporten övergår när godset ligger vid fartygets reling i lossningshamnen. Group D - Arrival: DDU. Delivered Duty Unpaid (Angiven destination) betyder att säljaren har levererat godset när det finns tillgängligt, ej avlastat, ej importklarerat på angiven plats. Säljaren står för alla kostnader och risker fram tills dess med undantag för tullhantering. Termen kan användas oavsett transportsätt. Transportdokumentet, transportrisken och kostnaden för godstransporten övergår när godset finns till säljarens förfogande på angiven plats.
Group C - Main Carriage Paid: CIF. Cost, Insurance and Freight (Angiven lossningshamn) betyder att säljaren har levererat när godset har passerat fartygets reling I ankomsthamnen. Säljaren måste betala alla kostnader för att godset ska komma till ankomsthamnen men riskövergången för förlust eller skada av godset sker redan när det har passerat fartygets reling i lastningshamnen. CIF termen innebär också att säljaren måste stå för marinförsäkring även för köparen. Endast minikrav ställs på säljarens försäkring. Säljaren ska exportklarera varan. Denna term används bara för sjötransporter. Transportdokumentet övergår när godset passerat fartygets reling i lossningshamnen. Transportrisken övergår när godset passerat fartygets reling i lastningshamnen. Kostnaden för godstransporten övergår när godset ligger vid fartygets reling i lossningshamnen. Group D - Arrival: DDP. Delivered Duty Paid (Angiven destination) Delivered Duty Paid (DDP) betyder att säljaren står för alla risker och kostnader fram till godset finns tillgänglig på angiven plats. Säljaren står även för importklarering. Termen kan användas oavsett transportsätt. Transportdokumentet övergår godset finns färdig för avlastning på angiven plats. Transportrisken övergår godset finns färdig för avlastning på angiven plats. Kostnaden för godstransporten övergår godset finns färdig för avlastning på angiven plats.
Group C - Main Carriage Paid: CPT. Carriage Paid To (Angiven lossningshamn) betyder att säljaren levererar godset till av säljaren utsedd fraktare och säljaren måste betala kostnaderna till en destinerade platsen. Köparen bär alla risker och alla andra kostnader efter godset har blivit levererat. Med termen ‘Carrier’ avses varje individ som under fraktkontrakt utför frakt oavsett transportsätt. Riskövergången sker då när den utsedda fraktaren tar emot varan. Säljaren utför exportklarering. Denna term kan användas oavsett transportsätt. Transportdokumentet övergår när godset finns hos säljaren på avsedd plats. Transportrisken övergår när godset tas emot av den kontrakterade fraktaren. Kostnaden för godstransporten övergår när godset finns hos säljaren på avsedd plats.
 

 

Induktans
Induktans (Henrys) mäter elektromagnetisk induktion och bör vara så låg som möjligt i kablar mellan hifi-komponenter. Många menar att detta främst gäller högtalarkablar. Flätade högtalarkablar - där, mindre isolerade ledare är flätade kring varandra - minskar benägenheten att alstra induktion. Men denna konstruktion ökar å andra sidan kapacitansen.

 

Infrared (IR) Light / infraröd (IR) Light
osynligt ljus bortom de 750 nanometrarna(röd ände av de synliga ljusen). T.ex. i fjärrkontroller för att skicka information till en enhet.

 

Input. Samma som I/P.

 

Insertion Loss
En signalförlust. En bit av utrustning är inte inkopplad. Kan tex. vara mellan en övervakningskamera och bildväxel.

 

INT
Intern synk. Sätts som intern 2:1 sammanfläta.

 

INTERNAL SYNC
The internal generation of sync pulses in a camera using a crystal controlled oscillator. This is needed on non-mains powered cameras.

 

Interlaced
Att ett flöde av bildinformation hanteras "Interlaced" betyder att informationen för varje hel bild är uppdelad på två halvbilder. Ena rutan innehåller en bild med endast udda bildlinjer och den andra kommer med alla jämna linjer. Vid bildöverföring på 50 Hz fladdrar alltså 50 delbilder förbi och motsvarar då information för 25 hela bilder.

 

Intranet
Ett privat nätverk. Det kan bestå av många LAN och/eller WAN.

 

IP
Internet Protocol. En uppsättning regler för att skicka och ta emot meddelanden på Internet-adressnivån.

 

IP adress
IP-nummer eller IP-adress är det unika nummer som varje dator på internet har. Ungefär som din telefons telefonnummer. Internetprotokollet (IP) används för att identifiera en dator eller "värd" som är uppkopplat mot Internet. I den nuvarande versionen av IP-adressen, IPv4 (IP version 4), består IP-adressen av ett unikt 32-bitarsvärde (4 oktetter) som begränsar antalet adresser till drygt 2 miljarder och som snart börjar ta slut. Men i den kommande IP version 6, IPv6, kommer IP-numret att utökas till 128 bitar, vilket kommer öka antalet adresser till ett rent astronomiskt antal (ett tal med 40 siffror). Är du intresserad vad din IP adress är ute på internet gå in på myip.nu vill du veta fler adresser som visar din IPoch "Reverse DNS hostname" se myip.se

 

Iris
En justerbar opto-mekanisk bländare inbyggd i en kamera som kontrollerar ljus som kommer genom linsen. Fungerar som iris i våra ögon, ju mindre hål dess mindre ljusgenomsläpp.

 

ISDN
Integrerade Service Digital Network. En standard för digital överföring över vanlig telefonkoppartråd.

 

ISO International Standards Organization. A worldwide federation of national standards bodies from some 140 countries.

 

ITU International Telecommunications Union. An international organization within the United Nations System where governments and the private sector coordinate global telecom networks and services.

J

Jordslinga (groundloop)
En vanlig utveckling i byggandet av ett hemmabiosystem är att TV:n och videon kopplas till hemstereoförstärkaren. Allt har gått bra tills en dag då datorn också ska kopplas in och tjäna som DVD-spelare. Plötsligt börjar det att brumma i ljudet. Brummet kommer sig av att du fått vad man kallar en jordslinga (på engelska groundloop). En jordslinga uppstår när jordningen inte ligger på samma elektriska 0-nivå i de sammankopplade apparaterna.

 

JPEG
Joint Photographic Experts Group. En grafisk bildfil eller en bildkomprimeringsalgoritm.

 

JPEG2000
DCI (Digital Cinema Initiatives) valde denna standard för digitala filmer. JPEG 2000 is a wavelet-based image compression standard. It was created by the Joint Photographic Experts Group committee with the intention of superseding their original discrete cosine transform-based JPEG standard. Common filename extensions include .jp2 and .j2c, while the MIME type is image/jp2.

 

JPEG 2000 can operate at higher compression ratios without generating the characteristic 'blocky and blurry' artifacts of the original DCT-based JPEG standard. It also allows more sophisticated progressive downloads.

Part of JPEG 2000 has been published as an ISO standard, ISO/IEC 15444-1:2000. As of 2007, JPEG 2000 is not widely supported in web browsers, and hence is not generally used on the World Wide Web. It also doesn't support Exif.

K

Kapacitans
Kapacitans, mäts i Farad, är kapaciteten att låta sig lagras med elektrisk laddning.

 

KB
Kilobyte. Kilobyte = 1024 bytes.

 

Kbps
Kilobit per sekund och är 1000 bitar per sekund. Ett mått av bandbredd. Annat vanligt förekommande mått är MBPS och är då megabitar per sekund som är 1 miljon bitar per sekund.

 

kHz
Hertz är en måttenhet för frekvens. En kHz - kilohertz - är något som klockar tusen svängningar/cykler per sekund.

Kluster
Med kluster menas att man kopplar samman flera enheter till en enda logisk enhet. Ordet kluster kommer från engelskans cluster.

 

Koaxialkabel
Det är en tvåpolig kabel, som i ett tvärsnitt är uppbyggd av en cirkulär metallisk ledare, mittledaren, omgiven av ett isolerande material, dielektrikum, som i sin tur är omgivet av ett ledande hölje, skärmen. Betecknas även som RG följt med nr. Om skärmens små tunna ledare kommer i kontakt med mittledaren så förstörs signalen, en egenskap kan bli att en speciell frekvens dämpas mer då detta fungerar som ett filter. En annan egenskap är att all signal försvinner. För antennsignal så kan även en lågspänning (5-24 volt) överföras mellan en nätdel till en signalföstärkare för att driva denna elektronik. En satellitmottagare driver spänning till mikrovågshuvudet som även justerar polarisationen vertikalt (13v) och horisontalt (18v).

Koaxial (för ljud) eller Coax
Det är en tvåpolig kabel, som i ett tvärsnitt är uppbyggd av en cirkulär metallisk ledare, mittledaren, omgiven av ett isolerande material, dielektrikum, som i sin tur är omgivet av ett ledande hölje, skärmen. I ändan sitter det oftast en kontakt av typ Phono / RCA kontakt. För digitalt ljud finns oftast en optisk kabel som val, ljudet överförs istället med ljus. Fördelar och nackdelar med båda kabeltyperna. I båda fall så är digitala ljudet kodat (ettor/nollor) och kodas upp på mottagarsidan detta påverkar inte bas och diskanttoner. Fördelen med koaxen är att kabeln är mer böjlig men nackdelen är att signalen kan störas och det är en klumpigare kabel, kontaktproblem kan förekomma men är ovanliga, en del koaxialkablar är riktkopplade ( se en pil) man tvinnar de små ledarna i kabel åt det håll signalen leds åt. Vissa tycker att koax ger ett vassare ljud och bandbredden är bredare. Fördelen med optisk kabel är att man slipper yttre störningar, kontaktproblem och klumpiga kablar, den är smalare och lättare. Den optiska kabel är också helt isolerad mellan enheterna. Nackdelen är att den är bräckligare och går lättare sönder, en viss "onödig" omvandling av signal till ljus och ljus till signal skulle påverka!?.

Komponentvideo, YPbPr, EIA 770.3
Kärt barn har många namn och komponentkontakten är inget undantag. Komponent har länge varit standard inom hemmabiokretsar och det är mycket vanligt att en komponentkontakt finns både på din DVD-spelare och på din förstärkare (om du har en hyfsat ny modell). Komponent används för att skicka bildinformation i form av en ledare för luminans och två för fasvänd färgmättnad. Det man har gjort är att man skickar den svartvita informationen över en ledare och sedan rött och blått i var sin ledare minus den gröna. Detta gör att komponent tar betydligt mindre bandbredd än vad RGB gör där man skickar fulla signaler; rött, grönt och blått. Detta är idag standardkontakten för bild när du tar steget upp från SCART-kabel och S-video – alla märken idag har produkter med denna typ av anslutning även om DVI och HDMI kommit snabbt nu på slutet.

 

Kompositvideo
Se även Composit. Det enklaste överföringssystemet för analog bild, där all bildinformation överförs tillsammans i en kabel. Kallas även CVBS (Composite Video Blanking Sync).

 

Konturskuggor
Icke önskvärda effekter beroende på dålig skärpa eller blödningar. Konturskuggor är extra och oönskade konturer som ligger och ”spökar” bredvid de riktiga konturerna. Överdriven skärpeinställning kan generera konturskuggor.

 

Konvergens
Konvergens är när några ting konvergerar, dvs. strålar samman, löper ihop, närmar sig varandra. Motsatsen är divergens. Konvergens behandlas även inom CRT-skärmarans värld, där man låter de tre färgerna röd, grön och blå gå samman och bilda hela färgspektrumet. om konvergensen på en CRT-skärm är fel inställd så ser det ut som att t. ex. allt det röda ligger lite snett jämfört med de gröna och blåa. Konvergens inom matematiken är ett mycket omfattande område. Bland annat är det av intresse om summor med oändligt antal termer konvergerar mot något specifikt värde.

 

Krominans
Färgstyrka, färgdelen i en analog televisions videosignal, värdet C i signalen Y/C.

L

LAN
Local Area Network. En grupp datorer och enheter som delar en vanlig/gemensam kommunikationslinje s.k nätverk.

 

LCD
En förkortning för Liquid Crystal Diode – alltså en display som består av flytande kristaller (som blockerar eller släpper igenom ljus). Tekniken har använts länge till platta skärmar i bärbara datorer, och nu finns den också i platta TV-apparater samt projektorer och bakprojektions-TV.

 

LCOS (Liquid Crystal On Silicon)
En ny teknik för skärmar och projektorer. Tillskillnad från LCD-paneler som släpper igenom ljus så reflekterar LCOS-panelerna ljuset.

 

LED
Förkortning för Light Emitting Diode, s.k lysdioder. Små strömsnåla lampor med lång livslängd.

 

Letterbox
En benämning på ett sätt att lagra en widescreen-bild i 4:3-format, där även de svarta kanterna lagras med bilden – vilket innebär att man ej utnyttjar hela bildytans kapacitet och därmed får sämre kvalitet än med anamorfisk överföring.

 

LEVEL CONTROL:.
Main iris control. Används för att justera den automatiska iris kretsen i önskat läge av användaren. Efter aktivering strömkretsen så justerar irisen för att ändra ljuset in i kameran. Om mer ljus kommer in i kameran så sluter irisen öppningen. Precis som ögats funktion.

 

LINE LOCKED
Synkroniseringspulser av kameror är låsta till AC-strömförsörjningsfrekvensen. Vanligtvis i CCTV ser detta till att åtskilliga kameror kan drivas av en gemensam källa för alternativ ström (AC) (endera 24 v-AC, AC för 110 V eller AC för 240 V) och har därför fältfrekvenser som kan låsas till den samma AC-källfrekvensen (50 hertz i CCIR-system och 60 hertz i EIA-system).

 

LINE POWERED:
En kamera, som spänningsdrivs i samma koaxialkabeln, som bär videosignalen.

Linjedubblering
Se förklaring av progressive scan.

 

Lins Mount
Arean där en lins monteras. Det finns två typer; C- eller CS-Mount.

 

Line Scan. Specialobjektiv för linescan kameror.

 

Lins Speed
optisk fart, uttryckt av f-number. Mindre f-number betyder snabbare lins.

 

Linux
ett UNIX-liknande operativsystem. Mycket effektivt och snabbt-utförande system. Ett system som arbetats fram av Linus Torvalds på Helsingfors Universitet. Såg dagens ljus för första gången 1991 och spås en lysande framtid. Största fördelen med Linux är att källkoden är fri, till skillnad från andra system, vilket medför att utvecklingen av applikationer sker snabbt.

 

LL
Line Lock sätt

 

LNB (Low Noise Block Converter)
Den del av parabolantennen som sitter längst fram, farmför antennen som ser ut som en ficklampa. Den är vad fångar den digitala signalen från satelliten.

 

LOOP FRAME STORE
Principen är att en serie av bilder är komprimerade och lagrade i ett fortlöpande krets (loop). Det spelar in ett bestämt nummer av bilder, och därefter spelar över dem igen och igen, tills en larmsignal mottas, tex, överfallslarm, inbrottslarm. När detta händer bär den ett dussin bilder och därefter stoppas inspelningen. Det innebär att det finns bilder före och efter händelsen. Detta minskar utråkningen av sökning av bilder som annars kan bli långvarig.

 

Looping
Detta ser till att förbinda en extra apparat i parallellt med en existerande video kabel. Till exempel när du använder en videoinspelare/DVR så kan du även skicka vidare bildsignalen och övervaka bilden på en monitor.

 

Lumen
Är enheten för ljusföde, dvs ljusstyrkan (candela) inom en viss rymdvinkel (steradian => planvinkel 28,7 grader) från ljuskällan. ANSI-lumen är den norm som används inom projicering. Ljusfödet mäts på 9 olika punkter i bilden och medelvärdet är ANSI-talet.

 

Luminans
Luminans: Måttenhet för den mängd ljus som reflekteras från en given yta. Luminans mäts i cd/m2 (har tidigare benämnts nit).

 

Luminans (ljusstyrka)
Svart-vita delen i en analog televisions videosignal (värdet Y i signalen Y/C). (Jämför krominans.)

 

Lux [lx]. Light unit for measuring illumination.

Lumens per Square Meter; Används för att visa vilken styrka en lampa lyser med. One lux is equal to approximately 0.09290 foot candle.

< 0.001 Starlight - overcast night
0.001 - 0.01 Starlight - clear night
0.01 - 0.1 Overcast Night
0.1 - 1 Moonlight
1 - 100 Dusk / Twilight
100 - 10,000 Overcast Day
10,000 - 1,000,000 Bright Sunlight

M

MANUAL IRIS LENS: A lens with a manual adjustment to set the iris opening (F-stop) in a fixed position. Generally used for fixed lighting applications.

 

Manuell Zoom
Zoomobjektiv med manuell inställning av fokus och brännvidd. Manuell iris.

 

MATV
Mobile Access Television. Metoden för att distribuera TV signaler genom luften.

 

Matrix.
Ett matematiskt uppbåd (eng.array). Logiskt nätverk konfigurerat i ett rektangulärt uppbåd av
genomskärningar av inmatnings/utmatnings kanaler.

 

Matrix Switcher
Denna är en apparat som låter några av dess kameraingångar kopplas till en eller fler av monitorns utgång. Efterbehandlingarna kan naturligtvis också vara VCR/DVR.

 

MB
Megabyte

 

Mbps
Megabit per sekund. Ett mått på överföringshastighet. MBPS betyder megabit per sekund och är 1 miljon bitar per sekund.

 

Megabyte
Mått på lagringskapacitet och är lika med 1048576 byte. Förkortas MB.

 

Megahertz
Hertz, förkortat Hz, är för det första en måttenhet för frekvens. "MHz" står för "megahertz", vilket i sin tur betecknar 1000000 hertz. Frekvensen 1 Mhz är alltså en hastighet på en miljon svängningar/cykler per sekund.

 

Megapixel
En miljon pixlar. Ju mer megapixlar en kamera har dess mer högupplöst och bättre bildkvalitet får bilden.

 

Mini-DIN
multitråd kabel med Mini-DIN kopplingar på båda sluten. Vanligtvis har 4 innertrådar. Se S-VIDEO.

 

MINIMUM OBJECT DISTANCE (M.O.D.)
Kortaste distans för en lins som den kan fokusera på ett objekt. This is measured from the vertix (front) of the lens to the object. Wide angle lenses generally have a smaller M.O.D. than large focal length lenses.

 

Mjukvara
Programvara, eller mjukvara, som styr information och händelser i en dator eller DVR efter ett fördefinierat regelverk.

 

MJPG eller M-jpg
Det är engelska ordet för Motion JPEG och är en komprimeringsstandard för video där varje enskild bild komprimeras med JPEG-standarden. Till skillnad mot den mer vanligt förekommande standarden MPEG ingår i denna standard inte någon rörelsekompensation och ej heller någon hantering av "interlaced (sammanflätad) video". MJPEG-standarden tillåter därmed inte lika effektiv komprimering som MPEG.

Vad är skillnaden mellan MJPEG and MPEG4?

Bakgrund: When implementing an IP video surveillance system; the video compression utilized is very important. Some compression schemes utilize resources more efficiently while others are more suitable for evidence gathering. In the IP video industry the two primary compression codecs are MJPEG and MPEG4.

MJPEG (Motion JPEG)

Är en kompressionsteknik som kompromerar varje bild till en viss nivå och sedan strömmar (Streams) den kompromerade datan. Om bandbredden är begränsad så finns fortfarande det bild men färre bilder visas. MJPEG är mycket väl anpassat för tv-övervakning då data som skickas ifrån kameran och lagras är lätt redigerad, om stillbilder skall visas för teknisk undersökning. (Men en redigerbar bild gäller aldrig som bevis vid en domstol!)

Proffs:
• Mycket bra kompressionsplan för bevis och forensic undersökning.
• Mycket låg latency
• När bandbredden är begränsad, så är inte bildkvalitén försämrad utan färre antal bilder sänds.
• Enkla krav för hantera bandbredd- och lagringsplats. Easy to project bandwidth and disk space requirements.

Amatörer:
• Använder mycket mer bandbredd då varje bild sänds jämförelse med MPEG4 då bilden förandras så sänds bildens förändringar.
• Mer lagringutrymme andvänds (disc space) jämfört med MPEG4.

MPEG4 är en object-orienterad kompression. Kameran upptäcker föremål som rör sig i bilden och sänder den datainformation när en förändring sker i bilden. Den fullständiga bilden skickas ut för synkas vid ett fast tidsförlopp. Tex om en bakgrundsbild inte förändras på bilderna skickas inte denna datainformation i varje bild utan den finns lagrad och visas hela tiden hos mottagaren. Om föremålet i bilden rör på sig konternuerligt så skickas mycket mer datainformation som då ställer högre krav på bandbredden.

Proffs:
• Mycket effektiv bandbredd.
• Använder mindre lagringsplats (disk space) jämfört med "frame-based" kompression.

Amatörer:
• Högre tekniska krav ställs på mjukvara och hårdvara för att bilderna skall visas.
• Om signalen blir störd på vägen mellan kameran och bildvisaren (Skärmen) så kommer inte bilden visas förrän nästa nyckelbild sänds.
• Bandwidth and disk space utilizations are hard to predict, because it is heavily dependant on the amount of motion in the camera's view. Bandbredd- och lagringsplats är till förutsäger hård, därför att den finnas tungt avhängigt mängden av rörelse i kamerasikten.


MMS
Multimedia Messaging Service - fungerar ungefär som SMS. Skillnaden är att du med MMS förutom text även kan skicka ljud, bilder och korta videosekvenser. MMS kan du också skicka från mobiltelefon till e-postadress.

 

Modulation.
The process by which some characteristic (i.e., amplitude, phase) of one wave (carrier wave) is varied in accordance with another wave (modulating or message signal).

 

Monochrome Signal
Svart-vit bildsignal.

 

MOD (Minimum Object Distance)
det närmaste avståndet en lins kan fokusera på ett objekt. Vidare vinkel (kortare brännvidd) linser har i allmänhet en mindre MOD än större brännvidd (smalare vinkel) linser.

 

Moire
En optisk inteferens (störning) som ger ett fiskbenliknande mönster i en TV-bild.

 

Monitor
The device used to view video pictures. These devices do not normally have television RF frequency receivers. They normally have composite, or component video inputs.

 

Mono
Ljud inspelat på en kanal. Stereo har två kanaler.

 

MOS
Metal-oxide Semiconductor. En av videobildkretsar som CCD, men den producerar lägre kvalitetsvideo.

 

Motion Detection As the name suggests, is used to detect motion on security cameras. There are several types of motion detection used in selecting a digital video recorder (dvr).
1. Simple Motion Detection: If there is movement on a security camera, the selecting a digital video recorder (dvr) system is triggered to do an action, such as start recording video or trigger an alarm. Motion detection can be performed by the camera itself (e.g. ip camera), the DVR, or the NVR. Most systems provide motion detection that is not sensitive to small changes, so that (for example) small changes in ambient light or optical noise does not trigger motion detection. 2. Motion Detection by frame region: A more advanced form of motion detection that allows the user to set only a specific region of the screen (or frame) to trigger an action. 3. Advanced Motion Detection: Systems that analyze the video stream to determine if the motion is to trigger an action. For example, motion detection systems exist that can determine if a person turns around, leaves an object on the ground, or crosses an imaginary line.

In addition to triggering an action for the selecting a digital video recorder (dvr) system to take, the use of motion detection can reduce the amount of disk space needed to store video by not storing video when there is no motion.

 

Motorized Lens
Motor zoom. En kameralins med en liten elektrisk motor som möjliggör fokusering, irisjusteringar eller ändring av brännvidden.

 

MPEG
Moving Picture Experts Group. En standard för en digital video & ljudkomprimering. En metod för datamängdsreduktion (komprimering) av rörliga bilder som skickas i digitalt format. MPEG-kodningen är en förstörande komprimeringsmetod vilket menas med att kodtexten kan inte omvandlas till ursprunglig klartext. I förstörande komprimering tas prov av bilden eller ljudet och klipps av till små kvantiserade segment som sedan transformeras till frekvensrummet. De kvantiserade värderna ersätts sedan med entropikoder. MPEG-1, MPEG-2 och MPEG-4 har ytterligare ett steg innan själva komprimeringen äger rum. Här används endast skillnaden mellan ett bildinnehåll och dess föregående, och denna skillnad används för att ytterligare reducera mängden information inför kodningen. Notera att MPEG standardiserar endast bitströmsformatet och dess avkodning. Kodningen är inte standardiserad, men det finns ramar hur dessa skall utformas.

MPEG-standarden definerar tre bildtyper: 'Intra', 'Predicted' och 'Bidirectional'. Varje stillbild i en bildsekvens transporteras som en av dessa tre bildtyper.' Intra' bilder är komprimerade på samma sätt som JPEG, 'Intra' bilder är alltså en datakomprimerad men dock fullständig bild. Eftersom konsekutiva bilder oftast har mycket små skillnader kan man efter en 'Intra' bild skicka flera bilder reducerade till enbart skillnadsinformationen innan man skickar en ny 'intra' bild. 'Predicted' bilder är sådana bilder som enbart innehåller skillnadsinformation. 'Bidirectional' bilder är bilder som inte sänds över till mottagaren (avkodaren). Mottagaren kan återskapa 'Bidirectional' bilderna genom att använda informationen i de mottagna 'Intra' och 'Predicted' bilderna. Mellan varje överskickad 'Intra' bild kan en eller flera 'Predicted' bilder skickas. Kvaliteten på en film skickad mha. MPEG motsvarar ungefär VHS. En videofilm som sänds med MPEG-4 och nästan lika bra kvalitet som VHS går att få ned till 300 kilobit/s, vilket är mindre än en tredjedel av vad MPEG-1 kan åstadkomma. En MPEG2-film på två timmar tar mellan 4 och 8 Gigabyte utrymme i anspråk, att jämföras med MPEG1-komprimering som får in samma film på 1,2 Gigabyte. DVD använder MPEG2, medan VCD använder MPEG1. Med MPEG1 uppnås ungefär VHS-kvalitet.

 

MPEG-1
Format som producerar högkvalites audio- och video-strömmar på c:a 2x CD-ROM-hastighet. Standard MPEG-1 har full framehastighet (24-30 FPS, beroende på källan) med en kvarts bildstorlek (352x240) och är användbar för playback på de flesta senaste datorerna. MPEG-1 är ett multimediaformat från MPEG, där ljudkanalen "MPEG-1 lager 3" har blivit känt som MP3. MPEG-1 är en internationell standard i fem delar med beteckningen ISO/IEC 11172 Information technology--Coding of moving pictures and associated audio for digital storage media at up to about 1.5 Mbit/s. Formatet skapades av Philips och Sony tillsammans 1993. En enskild skiva kan innehålla upp til 74 minuters video men egentligen används bara 50 till 60 minuter. M a o en vanlig långfilm ryms normalt på 2 skivor.

 

MPEG-2
Är en standard för avkodning av digitalt kodad video. MPEG-2 ger fyra gånger så hög upplösningsom MPEG-1. MPEG-2 är formatet för DVD-video och många andra hem satelitmottagare. Standard MPEG-2 har full framehastighet (24-30 FPS) och full skärmupplösning (720x480). Då en samplad videosignal håller mycket hög datatakt, ca 270 Mbit/s, krävs någon typ av komprimering för att kunna lagra och distribuera digital video. Moving Pictures Expert Group, MPEG, tillsatte i början på 90-talet en kommitté för att ta fram en lämplig standard. MPEG hade tidigare tagit fram en standard för digital video med motsvarande VHS-kvalitet, avsedd för lagring på CD och videotelefon. Den standarden hette MPEG-1 och levererade datatakter upp till 1,5 Mbit/s. Den nya standarden skulle klara datatakter upp till 5 Mb/s, men visade sig bli betydligt generellare än man först trott, och kan användas till HDTV med datatakter på runt 20 Mbit/s. En DVD-film håller typiskt 3-5 Mbit/s. MPEG-2 använder sig av DCT-transformering, följt av kvantisering, skurlängdskodning och variabellängdskodning. Dessutom använder MPEG-2 tre typer av bilder, I-, P- och B-bilder, där I står för Intra coded, P för Predictive coded och B för Bidirectionally predictive coded. I-bilderna är i princip JPEG-kodade bilder, medan P- B-bilderna tar hänsyn till tidigare och senare bilder. Videosekvenser har av naturen stor temporal korrelation, dvs. de liknar varandra. Detta tas hänsyn till i P- och B-bilderna med hjälp av rörelseestimering. Komplett 1994.

 

MPEG-3
finns inte idag men var på väg att utvecklas till HDTV för några år sedan. HDTV kunde använda MPEG-2-standarden vilket gjorde att MPEG-3 försvann.

 

MPEG-4
Är en komprimeringsstandard för digital video och ljud. Den implementer olika delar, varav vissa (och framför allt de viktigaste) är optimerade för att minska storleken på video och ljud utan märkbar förlust. Andra delar är till exempel textning, så kallad MPEG-4 Timed Text, vilket precis som namnet antyder är ren text som är tidsinställd. Detta är unikt för en MPEG-standard, då de aldrig har haft sitt eget textformat tidigare.
MPEG-4 är erkänd av ISO och kommer att användas bland annat i HD-DVD/Blu-Ray. Flera codecar använder delar av MPEG-4. och en del codecar använder hela standarden. Ett par exempel är DivX och XviD, som endast använder videodelen. 3ivx och NeroDigital är de som använder både ljud, video och filformatet (*.mp4). 3ivx kommer i nästa uppdatering även att använda textdelen. MPEG-4 går ut på att man förstör video och ljud till den graden så att de tar mycket mindre plats lagrad som en fil på datorn, men utan att ett mänskligt öga och öra kan uppfatta skillnaden från originalkällan, så kallad förlustkompression. Det är ansett att vara den mest avancerade och bästa tekniken idag för digital video och ljud.

 

MPEG-7
blev standard 2001 och till skillnad mot MPEG-1 och 2, som enbart jobbar med kompression, är MPEG-7 en standard för att avbilda innehåll i informationssökningar.

 

Multiplexer (MUX)
Kombinerar två eller fler bild/ljud signaler in i en kanal. Vanligtvis accepterar 4,8,10 eller 16 bildingångar och visar dem i olika format.

N

ND Filter
A filter that attenuates all colours of light in the visible spectrum, equally.

 

Network / Nätverk
En serie av punkter eller förbindelser av kommunikationsvägar. Förbundna med nätverkskalar.

 

Nit.
En mätning av luminance = 1 candela/m2.

 

Noise/Buller
oönskade signaler som korrumperar de ursprungliga videosignalerna och kan reducera bildkvaliteten.

Noninterlaced
Bearbetning av scanningen, där varje linje i föreställas, avläs under det vertikala svepet.

 

NTSC
National Television System Committee. Definierar nordamerikansk broadcast standarderna. NTSC system har 525 horisontella avsökningslinjer/rader och 30 ramar per sekund. Termen "NTSC video" refererar till video-standarnden som definieras av denna kommitté, vilket har en specifik begränsad färgomfång, är interlaced och är c:a 720x480 pixlar resp. 29.97 FPS.

 

NVR / NSR
Network Video Recorder. Ett program eller dator som spelar in bild/bilder på hårddisken. Precis som en DVR, den är vanligtvis inspelad digitalt så användaren kan omedelbart söka av tid, datum och kamera. Den samlar video från nätverkskamera, nätverksvideoserver eller DVR över nätverket.

O

O/p.
Output.

 

Objective.
Den första optiska beståndsdelen på framdelen av en lins.

 

Ocular.
Den sista optiska beståndsdelen på en lins. (the one closest to the detector).

 

Ohm.
The unit of resistance. The electrical resistance between two points of a conductor
where a constant difference of potential of 1 Volt applied between these points produces in the
conductor a current of 1 Ampere, the conductor not being the source of any electromotive force.
It can be represented by the formula V = I x R, where: V = Voltage I = Current R = Resistance.

 

Optik
Optik är ett system av linser i en kamera

 

Optisk kabel för digitaltljud se Koaxial

 

Optisk Speed
linsfart, uttryckt av f-number. Mindre f-number betyder snabbare lins.

 

Optical Axis / Optisk Axis
Optisk centerline det passeras genom centern av en lins eller spegel, etc.

 

Optical Filters
These filters selectively allow for different frequency light to pass through.

 

Oscilloscope
This troubleshooting device translates electrical signals into voltage versus time based waveforms that are displayed onscreen, allowing visual feedback when adjusting CCTV components.

 

OSD (On Screen Display)
En produkts inställningsmeny visas i bilden.

 

Outdoor Camera Housing
A protective shell for security cameras to be placed in outdoor environmental conditions, these housings typically include cooling fans for summer use and heaters for winter use. The heaters also eliminate fogging of the glass anytime this occurs.

 

Output impedance. The impedance a device presents to its load. The impedance measured at
the output terminals of a transducer with the load disconnected and all impressed driving forces
taken as zero.

 

Overscan.
A video monitor condition in which the raster extends slightly beyond the physical
edges of the CRT screen, cutting off the outer edges of the picture.

P

PAL
Phase Alternating Line system. Ett färgtvsystem som används i Europa, Australien, delar av Afrika och Mellanöstern. Det har 625 horisontella avsökningslinjer/rader och 25 ramar per sekund. Bildens upplösning är maximalt 720 x 576 pixlar med 24-bitars färgdjup. Att man ser beteckningen 625/50 beror på att bilden egentligen består av 625 linjer, men ett antal linjer överst och underst används inte till bildinformation. Frekvensen är 50 Hz, vilket innebär att man med en interlaced signal visar 25 bildrutor per sekund – eller egentligen 50 halva bildrutor. När man gör om en film till PAL-formatet gör man helt enkelt som så att man visar filmformatets 24 bilder per sekund i hastigheten 25 bilder per sekund. Detta innebär att en PAL-film visas 4 procent snabbare än originalfilmen. Givetvis måste ljudet också snabbas upp lika mycket, vilket betyder att det höjs ungefär ett halvt tonsteg – detta kan förmodligen störa de med absolut gehör. En PAL-film är alltså 4 procent kortare än samma film i NTSC- och filmformat.

 

Pan & Scan
Metod för att kunna behålla maximal upplösning vid lagring av film på video. Ger en bild i formatet 4:3 (1.33:1) vilket gör att stora delar original film försvinner om den är widescreen.

 

Pan och Tilt
En kameraenhet som tillåter rörelse i både/båda sidvägar och upp eller ned.

 

Pan
Rotating eller skannar en kamerasidväg för att betrakta en area i en horisontell riktning.

 

Path
Path brukar översättas till "sökväg" på svenska. Alltså en platsangivelse på hårddisken, hemsidan, servern. t.ex. http://www.exempel.se/exempel/ eller C:/katalog/exempel.

 

PCM.
Pulse Coded Modulation. PCM är ett sätt att vidarebefodra analoga signaler på ett digitalt sätt. PCM använder sig av ett binärt språk - dataspråk helt enkelt - PCM nyttjar "ettor" och "nollor".

 

Peak-To-Peak
Amplitudskillnaden mellan de mest positiva och de mest negativa av en signal.

 

Pedestal (or set-up).
Where in a video waveform, at the start of the active line period, the level
steps up by up to 100mV, to differentiate between blanking level and black level. It is not often
found in CCTV waveforms nowadays.

 

Picture Element (Pixel)
Fotosensor plats i en bildsensor som CCD-krets; konverterar bild till en elektronisk signal.

 

Pinhole Lens
Objektiv med extremt liten frontlins. Linsen har en relativt liten öppning så det kan användas i små utrymmen. Brännvidden kan vara 4 (cs-gänga), 6,2 mm (Både c och cs lins) och 9 mm (c-gänga).

 

PiP (picture in picture)
Pip är en förkortning för Picture In Picture, dvs när man visar en tv-bild i en annan. Kräver två tuners och förekommer därför mest på dyrare tv-apparater.

Pixel / Bildpunkt
Bild Element eller på engelska picture element. En prick på en video- eller still-bild. Dagens vanliga datorskärmar har en upplösning som är 1280 pixlar bred och 1024 pixlar hög. Det är också fotosensor plats i en bildsensor som CCD-krets; konverterar en optisk bild till en elektronisk signal.

 

Plasma-TV
En display där bilden skapas av små ädelgasfyllda bubblor som alstrar ljus i själva glaset. Plasma-TV finns i storlekar mellan 32 och upp.

 

Phase Locked Loop (PLL).
A circuit containing an oscillator whose output phase or frequency
locks onto and tracks the phase or frequency of a reference input signal. To produce the
locked condition, the circuit then detects any phase difference between the two signals and
generates an error voltage which can be used independently or to correct its own oscillator
phase or frequency.

 

Phot.
A photometric light unit for very strong illumination levels. One phot is equal to 10,000 lux.

 

Photodiode.
A type of semiconductor device in which a PN junction diode acts as a
photosensor.

 

Photo-effect.
Also known as photoelectric-effect. This refers to a phenomenon of ejection of
electrons from a metal whose surface is exposed to light.

 

PPP
Point-to-Point Protocol. För kommunikationer mellan två datorer använda ett seriellt gränssnitt.

 

PPPoE
Står för Point-to-Point Protocol over Ethernet. Är ett sätt att använda PPP-protokollet över Ethernet, i syfte att kunna utnyttja dess funktioner för autentisering. Detta används av en del bredbands-Internet-leverantörer, och det är därför viktigt att den utrustning som ansluts till bredbandsanslutningen också klarar av

PPPoE.

 

Presets
Inställning av pan, tilt och zoom kameror vid användningen av potentiometers i rörliga delar av kamerans huvud. Dessa låter kontrollutrustningen lagra och flytta till en referenspunkt när ett larm existerar. Betyder också förinställning av ljud eller datainformation.

 

Progressive
Teknik för att läsa ut och visa bilder på en skärm. Hela bilden målas upp i ett svep och används tex på "data skärmar". Progressive scan finns med i DTV standarden för några format.

 

Progressiv scan
Progressive scan visar en hel bild vid varje Hz, alltså en hel bild vid varje uppdatering. Detta ger en bättre, vilsammare bild. Bildens alla linjer visas alltså samtidigt, till skillnad mot en interlaced signal där endast varannan linje av bilden syns samtidigt. Med Progressive Scan kan man få en betydligt stabilare och lugnare bild, inte minst om man använder sig av en projektor. Progressive scan ger en skarpare bild med högre upplösning, detta med hjälp av en bildsignal med dubbla antalet linjer per uppdatering jämfört med en en vanlig bild. Dock måste din TV vara kompatibel med detta format för att kunna utnyttja den skarpare bättre bilden. Varje bildruta på en TV-bild är uppbyggd av 525 linjer. Dessa linjer uppdateras varannan linje i taget,linje 1,3,5 osv och därefter uppdateras de jämna linjerna 2,4,6 osv. Med Progressiv Scan uppdateras linjerna i en följd, 1,2,3,4,5 osv och dessutom går denna uppdatering dubbelt så snabbt. Men med progressive scan visas måste både TV:n och DVD-spelaren måste vara anpassade för att kunna dra fördel av progressive scan.

 

Protokoll
En speciell inställning av regler (i informationsteknik).

 

PSK
Fasskiftmodulering. Digital information som via radiofrekvens kommuniceras utan att försämras på vägen och för att störningar inte ska kunna skapa osäkerhet vid mottagningen. se även FSK,ASK.

 

PSTN
Public Switched Telephone Network.

 

PSU
Power Supply Unit.

 

PTZ camera
Pan, Tilt and Zoom camera. En kamera som med motorer kan styras upp,ner och åt sidan. Många kan även zooma.

 

PTZ site driver (or telemetry receiver or decoder).
An electronic device, usually located with the camera equipment, which receives telemetry control signals in order to operate pan, tilt, zoom and focus functions.

 

Pulse
A current or voltage that changes abruptly from one value to another and back to the original value in a finite length of time. Used to describe one particular variation in a series of wave motions.

 

PVR (Personal Video Recorder)
Kallas på svenska för Hårddisk video och finns än så länge bara i USA där de heter PVR. Inspelningen av TV-program görs med MPEG-2 komprimering och lagras på en hårddisk (15-30 GB). Apparaten kopplas till Internet och ringer själv upp en server som förser den med program information. Genom att lagra vilka TV-serier, program, skådespelare, sporter man är intresserad av i PVR:n spelar den in alla program som matchar de angivna intressena. Risken att missa Helgmålsbön är alltså borta. Med hjälp av en buffert kan det aktuella programmet som man ser på spelas in vilket gör att man själv kan backa och se om något.

Q

QAM.
Quadrature Amplitude Modulation. Method for modulating two carriers. The
carriers can be analogue or digital.

 

QCIF.
Quarter Common Intermediate Format. A videoconferencing format that specifies
data rates of 30 frames/pictures per second (fps), with each frame containing 144 lines and 176 pixels
per line. This is one fourth the resolution of Full CIF. QCIF support is required by the
ITU H.261 videoconferencing standard.

 

Quad display.
Equipment that simultaneously displays four images from four separate
sources on a single monitor each occupying a quadrant of the screen.

 

Quad Splitter
Kombinerar upp att 4 bildingångar in i en kanal och visar dem på en bildskärmsskärm.

 

Quick Time
Apple's standard för multimediapresentationer så som video och audio på internet. Den används för att visa streaming video/audio. Quick Time är Apple's motsvarighet till Microsoft's Windows Media Player.

 

QXGA
En QXGA-skärm har 2048 pixlar horizontellt och 1536 vertikalt i mått vilket ger den en upplösning på 3145728 individuella pixlar som kan användas för att producera en bild i projektorn. En QXGA-skärm har fyra gånger större upplösning än en XGA-skärm.

R

RAM
Random Access Memory. Platsen i en dator där operativsystemet, applikationsprogram, och aktuell dataanvändning behålls temporärt så att de kan snabbt nås vid datorns processor.

 

Random interlace. In a camera that has a free-running horizontal sync as opposed to a 2:1
interlace type.

 

RARP
Reverse Address Resolution Protocol. För värdmaskiner som inte vet deras IP-adress.

 

RCA
Radio Corporation av Amerika; bekvämt att beskriva phonokontakt, andvänds för ljud/bildkopplingar. se RCA kontakt nedan.

 

RCA-kontakt
RCA är vad som kallas för en ”obalanserad” kontakt där man skickar jord och signal i två separata ledare men där man inte har möjlighet att påverka störningar som uppstår i kabeln mer än man gör genom att skydda den med exempelvis skärmning. s.k koaxialkabel. Normalt för bild/ljud signal så är Gul kontakt för bildsignalen av typ kompositsignal (video) Vit kontakt för vänster ljudkanal och Röd kontakt för höger ljudkanal. Finns i hon/han kontakt.

 

 

Refraction.
The deflection away from or towards the normal, of a beam of light as it passes between two media of differing densities.

 

REMOTE SWITCHER
A video switcher which is connected to the camera cables and which contains the switching electronics. This unit may be remotely located and connected to a desk top controller by a single cable for each monitor.

 

Resolution
Upplösning av TV linjer eller bildpunkter, den indikerar kvalitetsnivån av videobilder. De antal pixlar som är på en bild. Upplösning ifrån (320 x 240) till (2048 x 1536 och upp). High resolution ger mer högupplösta bilder; hursomhelst, high-resolution bilder tar mer minne än low-resulotin bilder.

 

RF
Radio Frequency, Ljud och bild signal som är modulerad ger vanligtvis en antennsignal.

 

RG-11.
En koaxialkabel med impedansen 75 ohm med större kontakter än populära RG-59 som har en diameter på ca 8 mm. Med RG-11 mår man med längre avstånd än RG-59 men är betydligt mer svårarbetad och dyrare kabel.

 

RG-58.
En koaxialkabel med impedans på 50 ohm inte anpassad för CCTV och övervakningskameror. Används oftast till kommunikationsradio och till mycket gamla nätverk (typ åren 1985-90).

 

RG59/U Kabel
En av koaxialkablar lämpliga för videoöverföring i CCTV system.

RGB: Den vanligaste beteckningen på kompositionen av en viss färg. Står för Red Green Blue och är en förbättring av bilden via Scart-uttaget genom att separera signalerna efter olika färger. De flesta TV-apparater har två eller fler Scart kontakter vara minst en ska vara RGB-kompatibel. Genom att ange styrkan hos varje färg blandar man ihop dessa till den önskade resultatet. Man använder 256 olika nyanser av de tre basfärgerna, vilken resulterar i mer än 16 miljoner olika fäger.

 

RG-213
En koaxialkabel med impedansen 50 ohm för kommunikationsradio. Tjocklek på ca 14 mm.

 

RGBHV
Är en femkanalig kabel där man skickar färginformationen, rött, grönt och blått, i var sin ledare. Utöver detta hänger man på horisontell- och vertikal synkronisering (H och V). Normalt sett används denna typ av kabel i kommersiella situationer om man arbetar med TV och video men som konsument kan du stöta på en variant av denna kontakt i en vanlig VGA-kontakt för datorbruk, alternativt som 5 RCA/BNC-kontakter från en professionell DVD-spelare eller linjedubblare. Många projektorer klarar av att ta emot en RGBHV-signal utan problem.

 

RGBS
RGBS liknar RGBHV men istället för att ha två ledare för synkronisering har man slagit ihop dem till en och använder således enbart en ledare (S) för detta.

 

RJ-11
Modulärtkontaktdon som används mellan enheter, för anslutning med 4 eller 6 ledare. Används oftast som telefonkabel där inkommande telefonlinje är dom mittersta. Se bild nedan.

 

RJ-45
Modulärtkontaktdon som används på TP-kablar (Twisted Pair, nätverkskabel). RJ-45 har stift för åtta stycken ledare. När TP-kabel skapas med RJ-45 finns två stycken ledarstrukturer

.

Bilden nedan visar RJ-45 kontakt kopplad som nätverkskabel (typ 10BASE-T Network) med CAT-5 kabel.

 

 

RMS.
Root Mean Square. A measure of effective (as opposed to peak) voltage of an AC.

 

ROM.
Read Only Memory. An electronic chip, containing digital information that does not
disappear when power is turned off.

 

Router
Routern är växeln i ett nätverk - den väljer den lämpligaste vägen för datainformation att färdas på mellan två punkter. Router kan också ansluta nätverket mot Internet, fler datorer i ett och samma nätverk kan samtidigt få tillgång till Internet via en och samma router.

 

RS-125
En SMPTE parallelkomponent digital video standard.

 

RS-232 Port
En kommunikationsport med 9 kontaktstift (pins) och är en ANSI-standard för seriell dataöverföring. Den motsvarar ITU-T:s standard V.24. RS är en förkortning för Recommended Standard. I denna standard beskrivs signalerna mellan dator (DTE) och modem (DCE). V.24/RS-232C har genom åren kommit att användas även i andra sammanhang än mellan dator eller annan utrustning å ena sidan och modem å den andra. Så vad det t ex på 1980-talet en viss förvirring hur en kabel med 25-poliga D-SUB-kontakter skulle kopplas mellan dator och skrivare. Dessutom har det kommit en industristandard med 9-poliga D-SUB-kontakter för användning vid seriell överföring, då inte alla 25 parterna kommer till användning där, som de gör vid parallell överföring. RS-232 definerar spänningarna +3 till +12 V som en logisk 0:a och -3 till -12 V som en logisk 1:a. Även för extern styrning av apparaten. I vissa fall kan även denna port användas för uppradering av mjukvaran i apparaten.

 

RS-422
Detta är ett avancerat format av digital kommunikation, när den jämförs med RS-232. En viktig skillnad är att presentationen är en balanserad linje och signalen är differentiell. I enkel benämning, den sända signalen läses vid mottagarens slut, så skillnaden mellan två bundna kablar utan att refenseras till jord. Så, om gemensamt brusläge indukteras under kabelns längd så avbryts signalen. RS-422 kan köra linjer upp till 1200m och fördelar data på till upp till 10 mottagare.

Den viktiga förbättringen över RS422 är antal mottagare, som kan driva med detta format upp till 32. Den är klassad som halvduplex 2-tråds presentation.

 

RS-485
Detta är ett avancerat format av digital kommunikation som jämförs till RS-232. Det är en balanserad linjeöverförings systemet.

 

RTSP
RealTime Streaming Protocol. En standard som idag används flitigt för att överföra true streaming media till en eller flera tittare samtidigt. RTSP tilldelar slumpvis strömmen till tittarna.

 

Rundgång
Återkoppling. Rundgång erhålls då utsignalen från en förstärkare elektrisk eller akustiskt kopplas till ingången på densamma

S

S/N RATIO Se Signal-to-Noise

 

S/PDIF
En förkortning för Sony Philips Digital Interface, som är en standard för överföring av digitalt ljud.

 

Saturation (in colour).
Styrkan av färgar i den aktivta bilden. The degree by which the eye perceives a colour as departing from a grey or white scale of the same brightness. A 100% saturated colour does not contain any white; adding white reduces
saturation. In NTSC and PAL video signals, the colour saturation at any particular instant in the picture is conveyed by the corresponding instantaneous amplitude of the active video sub-carrier.

 

SCART eller Euroscart kabel

SCART föråldrad men för en del användbar fortfarande 2015. Kom till på 80-talet. En SCART-kontakt består av 21 stift som används för både bild och ljud. Kabeln klarar av att skicka RGB, S-video och komposit tillsammans med stereoljud – allt analogt, i samma kabel. Dock klarar kabeln inte av att skicka både RGB och S-video samtidigt utan man får välja en av dem och när man använder kabeln bör man se till att man har både mottagare och bildkälla satt till samma för att undvika problem. Vissa DVD-spelare och signalboxar klarar idag av att skicka komponentsignal genom SCART, men det kräver att standarden ser likadan ut både hos sändare och mottagare. Någon spikad standard för detta finns ej även om det finns en vedertagen sådan.

 

SDI (Serial Digital Interface)
Dvs dataströmmen som passerat mpeg-dekordern men inte genom video dac:n. En rå mpeg/bit ström. Detta blir då alltså det minst påverkade alternativet du kan få från en DVD-spelare. Som kontakt används BNC, således består SDI-signalen av En ledare och är alltid interlaced, aldrig progressiv. SDI är ett videoformat som används mer i professionella sammanhang och är egentligen inte tilltänkt konsumentprodukter. DVD-tillverkarna får heller inte fabriksmontera SDI-utgångar utan de moddas i efterhand. De finns heller inga, mig veterligen, projektorer eller plasma för oss konsumenter med denna standard som input. Men, det finns flera scalers/deinterlacers på marknaden idag som har SDI ingångar och som i sin tur har DVI-utgångar. Allt för att processa videosignalen i den digitala domänen, utan onödiga AD/DA omvandlingar.

 

SCENE ILLUMINATION:
Tätheten av ljus i LUXEN som faller på området som ska beskådas. För bästa resultat förhåller det mest ljus till de mörkaste områdena bör inte vara mer än en faktor av två.

 

SCREEN SPLITTER:
En benämna som används vanligt för en apparat, som kan kombinera sammanslutningen, visning från två kameror på en enkel skärm. Splittringen kan vara ordnad horisontellt, vertikalt, eller en bild i en annan.

 

SCSI
Small Computer Systems Interface - är ett gränssnitt för anslutning av tillbehör till mindre datorer. Ger hög överföring av datainformation men kräver adapterkort och drivrutiner.

 

SDTV
(Standard Definition TV) Den enklaste typen av Digital TV vilket endast kan visas i 480i eller 480p. Dock är det endast 480p som kan använda 16:9 formatet med 480i är det 4:3.

 

SECAM
Sekventiell Couleur A'Memorie, ett färgtvsystem som används i Frankrike, Ryssland och andra länder som inte använder antingen NTSC eller PAL systemet. Det har 625 horisontella avsökningslinjer/rader och 25 ramar per sekund.

Sequential Switcher / Sekventiell Switcher
Bildväxlare. En enhet som tillåter videosignalerna från flera kameror som ska visas på en bildskärm, eller inspelade på en videobandspelare en åt gången i sekvens.

 

Serial data.
Sekventiell överföringen av data längs en enkel kabel. I CCTV den är bekant som telemetry och är mest en metod av att kommunicera mellan tangentbord, matris och PTZ-kameror. Den kan vara synkron eller asynkron.

 

Serial interface.
En digital kommunikations kontakt (interface) som har kontakt i vilka data överförs och
mottaget i sekvens längs en enkel kabel eller parad kabel. Vanligt serialinterface är RS-232 och RS-422.

 

Server
En server är en huvuddator i ett nät. Till servern ansluts ett andra datorer som kan använda sig av programmen som ligger på servern, till exempel hämta elektronisk post.

 

Sfärisk aberration (Eng. Spherical aberration)
En optisk defekt som orsakas av att strålar från linsens ytterkanter fokuseras på ett annat avstånd. I i regel hamnar ytterstrålarna närmare linsen och får då negativt värde, även kallat för underkorrigerat. Om de hamnar längre ifrån kallas får felet positivt tecken och kallas överkorrigerat. Sfärisk aberration påverkar hela bilden och ger låg kontrast. Den växer kvadratiskt men linsdiameter och är därmed ett vandligt problem på ljusstarka objektiv. Problemet minskar vid nedbländning (liten bländare). En asfärisk lins ger generellt mindre sfärisk aberration, detta är en av de främsta anledningarna till att moderna objektiv ofta ha en eller flera asfäriska linser.

 

Shutter (slutare)
Slutaren I en kamera är en enhet som kontrollerar ljusetstidsperioden där ljuset samlas. I Gamla kameror användes en mekanisk slutare. Kameror i modernt bruk använder sig av en elektronisk strömkrets som då utför samma sak utan rörliga delar.

 

Signal-to-Noise (S/N) Ratio
Avser förhållandet mellan maximal signalnivå och brus i den överförda signalen, uttryckt i decibel(dB). Ju högre värdet är desto bättre bild eller ljud till exempel så är 52db bättre än 48 db.

 

Simplex
Generellt I kommunikationssystem så skickas informationen bara en väg. I CCTV är simplex en metod för en multiplexern att användas för en sak åt gången, tex spela in eller spela upp bilder.

 

Single-lens reflex (SLR)
An SLR, or single-lens reflex, camera is named for its picture-taking mechanism. In a film SLR, the viewfinder uses a 45°-angled mirror to see through the lens; that mirror snaps out of sight quickly when you press the shutter button, to let light enter and expose the film. A digital SLR works the same way, except that the shutter is opening to let the CCD record the image. SLRs are revered by serious photographers because they permit the use of many different lenses and flashes, for seemingly infinite versatility.

 

Single-mode fibre.
En optisk glasfiber som består av en kärna av mycket liten diameter. En typisk single-mode fiber som används i CCTV, har en µm 9 kärna och en diameter på 125 µmouter. Single-mode fiber har mindre försvagning och överför därför signalerar alt längre distanser (upp till 40km lätt). Sådan fibrer används normalt endast med laser pga sin smala ljuskägla.

 

SIT
Silicon Intensified Target.
En mycket ljuskänslig monokrom kamera som är användbar i stjärnljus.

 

Slow scan
Överföringen av en serie av stillbilder med hjälp av analogt, eller digitaltsignaler som kan överföras i väldig liten bandbredd som tex telefonlinje. I en video eller DVR så betyder det att man kan titta på stillbilder i långsam takt.

 

SLR Se Single-lins reflex.

 

Smear (or Transfer Smear).
En oönskad biverkning av den vertikala laddningsöverföringen i ett CCD chip.

 

SMTP
Enkel Mail Transfer Protocol. TCP/IP används i sändning och mottagning av e-post.

 

SMPTE
Förkortning för "The Society of Motion Picture and Television Engineers", en amerikansk organisation, som bland annat utför teknisk forskning och fastställer tekniska standarder. Organisationen har utarbetat en standardiserad tidskod (SMPTE-kod). Tidkoden består av en digital signal som spelas in på ett ljudspår och som anger lokaliseringspunkter, så att tex ljud och bild lätt kan syncroniseras till varandra. Dvs oavsett var i filmen du startar, får du även med ljudet (som kan ligga på tex en cd) på rätt ställe.

 

Steradian förkortas: sr.
Steradianen är ljuskonen som fördelas ut från källan som exponerar en av den inre yttersidan av en 1 M radie runt om källan.

 

Sub-carrier (SC).
Färgbärvåg. Also known as SC: 4.43 MHz for PAL, 3.58 MHz for NTSC. These are the basic signals in all PAL and NTSC sync signals. The actual frequencies are 4.43361875 MHz (PAL) and 3.579545 MHz (NTSC) . Sub-carrier is usually divided down
from a primary crystalfrequency. All othersynchronizing signals are directly divided down from sub-carrier.

 

Statisk IP adress
Ip adressen är tilldelad ett fast numer ifrån leverantören av internet, tex: 192.60.58.168 Motsatsen är dynamisk IP adress då nummret skiftas varje gång du bryter eller ansluter förbindelsen.

 

STP
Shielded Twisted Pair. Skärmad tvinnad parkabel.

 

Streaming
Något vagt begrepp som refererar till ett leveransnätverk av media. Kan även omfatta teknologier som matchar till bandbredden hos mediasignalen till användarens uppkoppling för att visningen kan ske i realtid ("true streaming"). Kan även omfatta media som kan ses över nätet medan den håller på att laddas ner ("Progressive Download"). I nätverk fungerar den som en avancerad Hub, tillåter andra enheter, datorer att arbeta med varandra. Den styr kommunikationen mellan enheterna och kan också innehålla en router / gateway som kopplar ihop med WAN, Wide area network (Internet)

 

Switcher / växlare
Sekventiell växlare eller bildväxlare. En enhet som tillåter videosignalerna från flera kameror som ska visas på en bildskärm, eller inspelade på en videobandspelare en åt gången i en sekvens.

 

S-VHS eller Super VHS
(Super Video Home System) Ett högre kvalitetstillägg av VHS-hemvideobandsformatet. Passande för kavlificerade amatörer och enklare utbildningsvideo. Upplösning ca 400 linjer.

 

S-Video
Förbättrar bildkvaliteten genom att videosignalen separeras i två delar, en färgdel och en svartvit del. Man får en mer detaljerad och precis bild än med Composite Video. Många nyare TV apparater har S-video kontakter, som finns i form av Scart eller Din-uttag. S-video kabel har två jordade ledare och skickar luminans och krominans i dessa. Luminansen är den svartvita bilden utan någon färginformation, krominansen, som skickas separat. S-video är överlägset en vanlig komposit-signal på grund av att färginformationen sänds separerad och skapar på så sätt mindre störningar mellan bildens ljusinformation och dess färginformation. Du slipper problem såsom blödningar, dot-crawl och andra artefakter.

 

SVCD
Står för Super Video CD och är likt en VCD men rörliga bilderna är lagrade i MPEG-2 och i en högre upplösning. SVCD har sämre bildkvalitet än DVD men bättre än VHS och VCD.

 

SVGA (Super Video Graphics Array)
En bild med upplösningen 800 x 600 pixlar (800 horisontella och 600 vertikala linjer). Används för att ange en bilds kvalitet på datorskärmar och hembio projektorer.

 

SXGA (Super Extended Graphics Array)
En bild med upplösningen 1280 x 1024 pixlar (1280 horisontella och 1024 vertikala linjer). Används för att ange en bilds kvalitet på datorskärmar och hembio projektorer.

 

Sync. Short for synchronization.

Sync generator (sync pulse generator, SPG).
Device that generates synchronizing pulses needed by video source equipment to provide proper signal timing. Pulses typically produced by a sync generator could be sub-carrier, sync, blanking, H and V drives and colour black. Most commonly usedin CCTV are H and V drives.

 

Synchronous System
Synkpulsen i en kamera, oftast intern och negativ.

 

SPDIF
Står för något så intrikat som Sony Philips Digital Interface och är ett standardiserat format som bl.a. används vid introduktionen av digitalt ljud.

T

 

T/T in Advance (a Payments method, en betalningsmetod)
T/T means telegraphic transfer, or simply wire transfer. It's the simplest and easiest payment method to use. It is the equivalent of a cash payment that can be credited directly to the seller's account, the name and address of the seller's bank and the seller's bank account number are required by the buyer's bank. The seller may receive the cash in a few hours or days. It is fast and safe. The Seller probably wants you to pay (100%) in advance by way of Telegraphic Transfer. This is no risk to the seller. Since You are a buyer, You are at a near to 100% risk. T/T payment in advance is usually used when the sample and small quantity shipments are transported by air. The reason why is that the documents like air waybill, commercial invoice and packing list will be sent to you along with the shipment by the same plane. As soon as the shipment arrives, you can clear the customs and pick up the goods with the documents. As it's acknowledged, T/T payment in advance presents risk to the importer if the supplier is not an honest one. Another payments is Letter of credit, L/C, An irrevocable Letter of Credit is also an often used payment method. It is often referred to an L/C. You can actually do a L/C instead if You are dealing with huge amount since the involvement of banks minimize the risk. Letters of Credit are formal payment methods that offer a lot of protection to the parties. Simply put, a letter of credit is a letter written by the importer's bank to the exporter. It verifies that the payment will be guaranteed when the bank is presented with the concrete documents (bill of lading, and freight documents). Most letters of credit are "irrevocable" once the importer has had them sent. Another payment is D/P (document against payment) The exporter makes shipment and sends the shipping documents to the exporter's bank for collection. The Bank of Chi then sends the shipping documents along with a collection letter to the importer's bank, who then sends a collection notice to the importer. The importer makes payment upon receiving the notice, and only after payment does the importer receive the original shipping documents with which you take the physical possession of the goods. Swedish: Ren betalning (TT/Telegraphic Transfer) En ren betalning sker oftast genom en check, betalning kan ske antingen före eller efter leverans har skett. Det är dock att rekommendera att inte mer än hälften av köpeskillingen betalas innan leveransen är slutförd. Denna betalningsform är billig men risken kan vara stor om säljaren inte är välkänd. Alltfler kinesiska banker är anslutna till SWIFT. Remburs (Letter of Credit) Att använda en remburs rekommenderas vid köp av större volymer, om varan är mycket begärlig och när förtroendet för motparten är lågt. Rembursen är dyrare än en ren betalning, men dock säkrare. Denna form av betalning går genom köparens bank. Banken lämnar en garanti till säljaren om betalning mot att denne visar upp de i rembursen specificerade dokument innan den i rembursen angivna tiden gått ut. Denna betalningsform innebär en lägre risk jämfört med övriga alternativ. Köparen är garanterad leverans då säljaren är tvungen att visa att varorna lämnats till en transportör innan betalning sker, därmed är även säljaren garanterad betalning om denne fullföljer sina åtaganden. Däremot finns det ingen garanti för köparen mot att säljaren levererat den kvalitet som avtalats. För att minimera denna risk bör köparen göra en kvalitetskontroll, något som kan göras på egen hand eller av en certifierad inspektör. De större kinesiska bankerna samt numera också ett flertal mindre affärsbanker (China Merchant Bank, CITIC Industrial Bank m fl) kan utfärda remburser, likaså utländska banker som har representation eller branschverksamhet i Kina. I dag har Svenska Handelsbanken och SEB filialverksamhet i Kina (Shanghai).

 

T1 channels
I Europa klassas denna digitala kommunikation med 2.048 Mbps och I Nordamerika klassas denna digitala kommunikation med 1.544 Mbps.

 

TBC
Time Base Correction. Synkronisering av olika signaler på insidan av en apparat eller system liksom en multiplexer eller en tidsbaskorrigerings.

 

TCP
TCP betyder Transmission Control Protocol. Överföring Control Protocol. En uppsättning regler för att utbyta meddelanden med andra Internet-punkter på informationspaketnivån. Begreppet "protokoll" står för en programdel i en dator som kommunicerar med motsvarande programdel i en annan dator, enligt vissa regler. Reglerna bestämmer hur kommunikationen på Internet går till. Man kan beskriva TCP och UDP som olika transportmetoder på Internet. TCP är säkert och används för vanlig surfning, e-post, när man skickar filer med mera. UDP är inte lika säkert och används bland annat när man spelar dataspel via nätet och när man överför stora mängder data, som musik och filmer. TCP är gjort så att överföringen av data anpassar sig till den kapacitet som finns och "trängs ut" av UDP. UDP betyder User Datagram Protocol, se även UDP.

 

TCP/IP
Transmission Control Protocol / Internet Protocol - Det grundläggande kommunikationsspråket eller protokoll på Internet.

 

TDM
Time Division Multiplexing. Tidsdelning av en överförd kanal, genom att tilldela varje användare som ett hängivet segment av varje överförd cykel. I CCTV används TDM tekniken i en multiplexer så att man lagrar många olika signaler på ett band.

 

Telemetry
Telemetri, systemet som överför en signal till ett avlägset läge för att kontrollera en apparat. Vid CCTV-utrustning, kan man kontrollera pan, tilt och zoom funktioner till en kamera som sitter avläges. Kan ske med kabel eller trådlös variant.

 

Termination
Anslutningen av en impedans på slutet av en överföringskabel. När den karakteristiska impedansen av kabeln (75 ohm i CCTV) eller som tillverkaren rekommenderar, överförs med inga reflexioner i bilden. Ett specialt kontaktdon, som för koaxial kabel är vanligt BNC. För kabel för optisk fiber den mest avslutningen i CCTV är ST-kontaktdonet.

 

TFT
Thin Film Transistor, en typ av LCD flat-panelskärm. TFT-tekniken tillhandahåller den bästa upplösningen av alla flat-paneltekniker, men den är också de dyraste. TFT screens kallas ibland aktiv-matris LCDs.

 

Threshold
Tröskelvärde.

 

Tid/Date Generator
Installerad mellan en CCTV-kamera och en bildskärm, den genererar informationen av Datum, tid och kamera ID.

 

Time Lapse videobandspelare

En videospelare som kan spela in kontinuerligt över lång tidsperiod. Detta kan vara från 3 timmar till 960 timmar. Oftas 180 minuters VHS-band.

 

TOSLINK
TOSLINK är en förkortning av Toshiba Link och är en optisk adaption av SPDIF där man använder ljus som bärare av information istället för elektricitet. Tvärt emot vad många tror används inte en laser för att skicka informationen utan man använder istället en helt vanlig, och mycket billigare, röd ljusdiod.

 

TOUCH SCREEN CONTROL
Ett system, som alla kameror kan kontrolleras med direkt på skärmen. För att välja eller justera någon kamera, pan, tilt eller zoom räcker det med ett tryck på skärmen.

 

TRACKING
Spårning. I kamerasammanhang: Kapaciteten av att zooma en lins för att fokusera under hela zoomningen från vidvinkel till televinkel.

 

True Streaming
Med denna teknik matchar man banbredden hos mediasignalen till användarens uppkoppling så att visningen sker alltid i realtid. Ordet "True" är tillagd för att särskilja denna typ från typer som "Progressive Download"). Speciella media server och streaming protokoll så som RTSP är nödvändiga för att möjliggöra true streaming.

 

Twisted-pair.
En kabel som komponeras av två små isolerade ledare som tillsammans vrids. Since both wires have nearly equal exposure to any interference, common mode noise is high, but the differential noise is slight thus common mode noise is rejected in a twisted pair line. Twisted pair cable is used for balanced line transmission.

U

 

UDP (se även TCP)
User Datagram Protocol (UDP) eller ibland, felaktigt, hänvisat till såsom Unreliable Data Protocol. UDP protokollet används för att skicka data emellan två IP-adresser, men det finns ingen garanti att all data skickas. UDP protokoll är viktigt inom videobevakning då bilder skall skickas och detta oftas med s.k Streaming. När man strömmar denna signal, kommer kanske inte all data att skickas men överföringen blir snabbare. När man skickar en bildsignal och tappar signal på vägen kan detta i slutändan rättas till om inte felen är allt för stora. Motsatsen till UDP är TCP. En förklaring mellan TCP och UDP protokollet är om man jämfört med trafiken på en motorväg Den har tre filer, där de två vanliga trafikfilerna kallar vi TCP och där den tredje filen är bussfilen UDP. Denna filen går snabbare men tar plats av hela motorvägsytan och för den vanliga trafiken.

 

UHF signal. Ultra High Frequency signal.
I frekvensbandet, som är mellan 470 till 860 MHz, så används det för bl.a televisionen.

 

UMTS
(Universal Mobile Telecommunication System) Tredje generationens mobilnät, kallas också 3G. Ett nät med högre överföringshastigheter än dagens GSM-nät.

 

Unbalanced signal
In CCTV, this refers to a type of video signal transmission through a coaxial cable. It is called unbalanced because the signal travels through the centre core and returns via an earthed condutor. One conductor is a fixed voltage ie earth and only the other moves. In a balanced line system neither conductor is referenced to earth.

 

Underscan
Minskningar av raster i både H och V led så att alla fyra kanterna av bilden är onsynliga på monitorn eller tv:n.

 

UPS
Uninterruptible Power Supply. Nätdel som känner av om nätspänningen försvinner eller förändras och kopplar om så ett batteri tar över leveringen av spänning till apparaten som skall strömförsörjas.

 

USB
En anslutningsmetod som är tjugo gånger snabbare än den förut så vanliga serieporten. Med en USB-anslutning känner datorn automatiskt av att exempelvis en digital kamera anslutits, och du kan koppla in och ur kameran även när datorn är påslagen. USB2 är förbättrad. Det finns idagsläget version 1.0 som kom 1996, version 1.2 kom 1998 och gav den maximala hastigheten 12 megabit per sekund och version 2.0 kom 2000 har den maximala överföringshastigheten Hi-Speed (upp till 480 Mbit/s). Wireless USB: Under 2005 kom en standard för trådlös USB och de första produkterna kommer under 2006. Standarden använder UWB-modulering inom 3,1 – 10,6 GHz-bandet och ger upp till 480 Mbit/s på 3 meters avstånd och upp till 110 Mbit/s på 10 meters avstånd. Cypress WirelessUSB är inte samma sak som Wireless USB utan använder ISM-bandet 2,4 GHz och ger 1 Mbit/s på upp till 10 m.

UTP
Unshielded Twisted Pair. En kabelsort med en eller fler par som är tvinnade och är isolerade ifrån varandra. Vanligt i datorkablage.

V

 

Variable bit rate.
Funktionen, När bit rates varierar under avkodningstiden av en komprimerad bitstream. Använt i MPEG 1.

 

Varifocal eller varifokal
En linstyp eller objektiv, där brännvidden kan variera för att ge exakt önskad bild. Den är lik en manuell zoomlins, udantag för varifokallinsen inte kan zoomspåra.

 

Variabel brännvidd och manuell iris. Mycket kompakt design.

 

VCD och SVCD
VCD står för (Video Compact Disc) Är i princip en CD-skiva som innehåller rörliga bilder och ljud. VCD använder en kompressionsstandard som kallas MPEG för att lagra bilder och ljud digitalt. Nästan alla DVD-spelare kan spela VCD-skivor. Räknas som föregångaren till DVD. Även om en DVD-skiva liknar en VCD-skiva är skillnaderna fundamentala. VCD använder MPEG1 som komprimeringsformat, vilket ger en kvalitet som är något bättre än VHS-kvalitet. VCD-filmer har inte fått någon större framgång i Europa. Däremot har tekniken fått en bra spridning i Asien. En VCD-film ligger normalt på två vanliga CD-skivor och kan spelas upp i de flesta persondatorer och DVD-spelare. DVD använder komprimeringsformatet MPEG2, vilket ger en kvalitet helt överlägsen VHS. En DVD-film ryms normalt på en CD-skiva.

 

VCR
Videocassette Recorder (videobandspelare) En enhet som accepterar signaler från en videokamera/mikrofon och som spelar in bild/ljud på magnetiskt band i en kassett. Videobandspelaren kan spelas upp på en tv-apparat eller CCTV monitor.

 

VDA
Video Distribution Amplifier.

 

Vertical resolution (Vertikal upplösning)
Chrominance och luminance specificerar vertikalt i bildrör. Begränsar numer av bildläsningens linjer och Kell faktorn (en probabilityfaktor). Begränsningen i 625 linjer, 2:1 interlace system är 409.5 linjer. I ingen eller slumpmässigt interlace system blir upplösningen sämre.

 

VGA.
Video Graphics Array. En grafikstandard för PC som började marknadsföras av IBM 1987. VGA ingår i en familj tillsammans med tidigare grafikstandarder som den till stor del är bakåtkompatibel med. VGA kan ses som en förbättring av sina föregångare EGA (Enhanced Graphics Adapter) och CGA (Color Graphics Adapter). MCGA, även den framtagen av IBM, var liknande, bortsett från att den använde enklare hårdvara. SVGA är en utökning av VGA, och är en standard från VESA.

 

VHS
Victor Home System; använd av mesta VCRs som registreringen medium. Det dominerande konsumentformatet åren 1985-2010 talet för videobandspelare, t ex för inspelning från TV och hyrvideo. Upplösning ca 240 linjer.

 

VHS Video Band
Frekvensbandet använde för att överföra en sammansatt videosignal.

 

Video bandwidth.
Bild bandbredd. Skillnaden mellan den lägsta och det högsta signalerna i en frekvens, för att skicka information på som te.x en bildsignal. Den accepterade bandbredden i CCTV är 5.5MHz.

 

Video Distribution Amplifier (VDA).
En special förstärkare för att fungera som buffert åt en signal så att den kan leverera signalen till fler moduler samtidigt. Varje efterbehandling avslutas med 75 ohm.

 

Video gain.
Förstärkning åt en signal.

 

Video equalization corrector (video equalizer).
En apparat, som korrigerar de högre frekvens förlusterna, och/eller arrangerar gradvis fel i överföringen av en videosignal längs långa längder av kabel.

 

Video framestore.
En funktion, som möjliggör digital lagring av en eller fler bilder som visas som en stillbild på en övervakningsskärm.

 

Video in-line amplifier.
En apparat som ger förstärkning för en video/bildsignal.

 

Videokompression eller eng. Videocompression. Ett sätt att digitalisera och packa ihop signalen. Flera olika kompromeringar finns. Vanligast är: jPEG, Motion JPEG, JPEG 2000, H.261/H.263, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4. Nedan på bilden visar vi en jämförelse mellan de vanligaste kompressionerna. H.264 är överlägsen, se H.264.

 

Video matrix switcher (VMS).
En apparat för att koppla mer än en kamera, VCR, skrivaren och liknande till mer än en monitor. Mycket mer komplex och kraftigare än enkla sekventiella videoswitchar.

 

Video monitor.
En apparat för att konvertera en bildsignal för avbildning.

 

VIDEO MOTION DETECTION
En metod av att avkänna rörelse i en bild ifrån kameran med en elektroniskanalys av ändringar i kontrasten.

 

Video Output
Utgången på en enhet som kamera, multiplexer, DVR, video, etc. 1 Vp-p / 75 Ohms. Vanligt med BNC or F kontakt.

 

Video printer.
En apparat/skrivare som gör utskrift från en bildsignal. Den kan vara
endera en monokrom (B/W) eller färgskrivare.

 

Videosignal (bild)
En elektriskt signal innehållade alla beståndsdelarna att avbilda en bild som produceras
en kamera eller någon annan videokälla. Består av en sekvens av bilder, typiskt 25 eller 30 bilder i sekunden. Bilderna skickas antingen progressivt (hela bilden på en gång) eller med interlace (en halv bild i taget med dubbla bildfrekvensen, först alla jämna linjer, sen alla udda linjer). På engelska kallas en helbild för frame och en halvbild för field.

 

Video Switcher
Växlare. En enhet som tillåter videosignalerna från flera kameror som ska visas på en bildskärm, eller inspelade på en videobandspelare en åt gången i sekvens. Se videoväxel.

 

Video type lens
En automatisk iris lins utan inre strömkrets som kontrollerar irisen (ljusinsläppet). Kontrollspänningar för iris kommer från en strömkrets som lokaliseras inom kameran.

 

Videoväxel
Finns vanligen i samband med A/V-produkter. Låter dig koppla även bildsignalen genom t.ex. förstärkaren. Växla t.ex mellan Video och DVD på förstärkaren så växlas både bild och ljud. Se Video switcher.

 

Virtual Server
"Virtual Server" bevilljar internetanvändare tillgång till LANservice. Vissa applikationer (servrar) fordrar multipelanknytningar, som Internet gaming, video konferans, tv-övervakning, Internet telefon samt webkameror. Dessa applikationer har svårigheter att arbeta sig igenom NAT (Network Address Translation). If you need to run applications that require multiple connections, specify the port normally associated with an application in the "Trigger Port" field, select the protocol type as TCP (Transmission Control Protocol) or UDP (User Datagram Protocol), then enter the public ports associated with the trigger port to open them for inbound traffic. At the bottom of the screen, there are already defined well-known special applications. To use them, click on the edit icon and enable the service.

Name : Namnet som refererar den faktiska servicen. Du kan hitta på eget namn som tex: Dator 1 eller Server 1
Private IP : Den adressen som Serverdatorn använder i LANnätverketanvänder. På en vanlig dator kan du köra programmet kommandotolken som ligger under Start-Alla program-Tillbehör-kommandotolken. Skriv "ipconfig" och tryck enter.
Private Port :Portnummret för servicen som skall användas för IP srvern eller datorn.
Protocol Type :Protokollet som skall användas. Välj mellan TCP eller UDP. Skall bildsignal eller stora filer skickas är det vanligt med UDP. Se även förklaringarna TCP och UDP.
Public Port : Port nummer på "Wide Area Network" (WAN) som besökarna utifrån skall gå in på. Ip nummer följt med :XX, där XX är siffror som :80, blir tex: 213.60.53.158 :80 Kolla din unika IP adress här!
Schedule :Tiden då tjänsten skall användas. Du kan även ange speciella tider då tjänsten skall kunna användas.

Exempel: Om du har en webserver eller dator som du vill att internetanvändare alltid skall kunna använda, behöver du aktivera denna (enable). Web (HTTP) servern är på LAN nummret 192.168.0.125. HTTP änvänder port 80, TCP.
Name: Web Server
Private IP: 192.168.0.125
Protocol Type: TCP (alternativ UDP vid streaming)
Private Port: 80
Public Port: 80
Schedule: always (alltid)

 

VITS
Vertical Interval Test Signals.
Special elektronisk signal insatt i osynliga linjer (i fallet av PAL, mellan linje 6 & 18) som kan användas för
mätning av många kvalitets- faktorer av ett system.

 

VGA
VGA är en standard för support av en viss upplösning på bildskärm - 640x480.

 

VHF
Very High Frequency.
Frekvensband för en signal mellan 30 och 300 megahertz.

 

VLF
Very Low Frequency. Frekvensbandet mellan 10 och 30 kHz.

 

Volt
Är ett sätt att mäta elektrisk spänning. En Volt är den spänningsskillnad som uppstår i en resistans på 1 ohm som överför en ström av 1 Ampere.

 

VPN Virtual Private Network
Med VPN kan man skapa en säker årivat förbindelse över ett publikt nätverk som internet. Endast de enheter som har korrekt nyckel får tillgång till nätverket.


W

WAN.
Wide Area Network.

 

Waveform Monitor.
Vågformsövervakare. Ett oscilloskop används för att visa vågformen av en signal. För att få en bild av signalen utseende så finns det en inbyggd ”trigger”.

 

Wavelet
En matematisk funktion användbar i digital signalprocess och bildkomprimering, är speciellt passande för CCTV. Högre kompressionsförhållande för erbjudanden med jämlike eller mer väl kvalitets- till JPEG. I Internet-kommunikationerna, wavelet har använts för att komprimera bilder till en större omfattning än är i allmänhet möjlig med andra metoder såsom JPEG eller MPEG.

 

WDM Wavelength Division Multiplexing (WDM)
is a method of transmitting data from different sources over the same fiber optic link at the same time whereby each data channel is carried on its own unique wavelength. The result is a link with an aggregate bandwidth that increases with the number of wavelengths employed. In this way, WDM technology can maximize the use of the fiber optic infrastructure that is available; what would normally require two or more fiber links instead requires only one.

 

Web Kamera (eller webb Camera Server)
En mindre CCTV Kamera kopplad till en dator.

 

White balance.

En elektroniskt procsessor använt i videokameror att behålla riktigt färgar. Den utförs elektroniskt och är fastställd på basen av ett vitt objekt anmärker i föreställa.

 

White Clipper
Ett kretskort i en kamera som begränsar videosignalens maximala vitbalans-nivå till en angiven nivå

 

White level - Vitbalans
Kamerans aktuella balans mellan R.G.B för korrekt återgivning av vitt - skall justeras efter befintliga ljusförhållanden. Denna del av bildsignalen föreställer elektroniskt den vita delen av bilden. Det är en spänning av maximal 1V som nå en höjdpunkt (att anta en synkronisering av 0.3V), eller 100 IRE, eftersom svärta jämnt, är maximal 0.3V att nå en höjdpunkt eller 0 IRE.

 

WideScreen
Letterbox och Widescreen är två ord som beskriver samma sak. Det betyder att filmen är inspelad i ett bredare bildformat än vad storleken på den vanliga tv-apparaten. Det innebär att med en vanlig tv (kallas 4:3) så kommer bilden att få svarta över- och underkanter. I gengäld så ser du hela filmens bild så som den visades på biograferna. Har du en widescreen-tv (med formatet 16:9) så kommer hela rutan att täckas om filmen är inspelad i 1.85:1. Om filmen istället är inspelad i tex 2.35:1 eller bredare, så kommen även du med en widescreen-tv att få svarta kanter i bildens över och underkant.

 

Wireless
The wireless transmission of video signals can be carried out over both short and long ranges, with 2.4 to 5 GHz devices for short distances and high-power line dedicated site solutions for several miles or more.

 

WLAN.
Wireless Local Area Network, är ett samlingsnamn för olika typer trådlösa LAN som i de flesta fall skall kunna ersätta trådbundna. Stödjer idag upp till 54 Mb/s i framtiden 100 Mb/s. Kommincerar på 2,4 GHz bandet.

 

Wow and flutter.
Wow övervakar de lägre frekvenserna gradvis medan flutter övervakar de högre frekvenserna gradvis efter motorhastigheten i en videobandspelare.

X

XGA
Är en bildskärmsstandard upp till 1024 x 768 i upplösning.

 

XLR-kontakter
Ljudutrustning och XLR-kontakten går hand i hand då den alltid används inom professionell musikindustri både vid inspelning och liveframträdanden. XLR-kontakten är en ”balanserad” kontakt där denna egenskap gör att den är väldigt okänslig för störningar.

Y

Y/C"
Ett bildformat för Super-VHS videoinspelare. Luminance markeras med
Y och är producerat separat till C, som står för chrominance. Således en S-VHS
efterbehandling Y/C kräver två koaxiala kablar med lika längd för att göra en perfekt efterbehandling av signalen.

 

YCbCr
Se förklaring av komponentvideo.

 

YPbPr
Se förklaring av komponentvideo.

 

YUV
Se förklaring av komponentvideo. Luminance and color difference components for PAL systems; Y, B-Y, R-Y with new names; the derivation from RGB is identical.

Z

Z.
In electronics and television this is usually an abbreviation for impedance.

 

ZigBee
eller IEEE 802.15.4 är en standard för trådlös styrning och övervakning av utrustning i hem, fastigheter, industrier och andra ställen där behov finns. Plattformen har stöd för mesh-nätverk, stjärnnät och trädstruktur och mixade varianter av dessa varav "mesh"-tekniken är den som oftast används. Tekniken är utvecklad för att vara energisnål.

 

Zoom Lins
En lins av kontinuerligt variabel brännvidd.

 

ZOOM RATIO
Förhållandet av början av brännvidden (wide position), till slutet av brännvidden (telephoto position), av en zoomlins. En lins med ett förhållande för zoom 10X förstorar bilden 10 gånger.

Å

Ä

Ö

 

Övervakningskamera
En kamera avsedd för att bevaka ett objekt eller område. Det finns många olika typer av kameror för olika ändamål och egenskaper. Vanligast används CCD, HAD CCD, C-MOS, eller VGA Typ som videobildsensor krets.