Användarvillkor och information


Användning av våra Tjänster

Du måste följa alla policyer som du får tillgång till via Tjänsterna.

Tjänster

Missbruka inte våra Tjänster. Du får till exempel inte störa våra Tjänster eller försöka komma åt dem med en annan metod än gränssnittet och anvisningarna som vi tillhandahåller. Du får endast använda våra Tjänster i enlighet med gällande lagstiftning, inklusive tillämpliga lagar och regler avseende export och återexport. Vi kan stänga av eller upphöra att tillhandahålla dig våra Tjänster om du inte uppfyller våra villkor eller policyer eller om vi utreder misstänkta oegentligheter.

Cookies

Vi använder inte cookies men däremot Google analytics vilket är ett mätverktyg för företag

Personuppgifter

Genom användning av våra tjänster får ingen personlig integritet kränkas eller redovisa andra personuppgifter.

Kameraövervakningslagen (1 Juli 2013)

När det gäller kameraövervakning av platser dit allmänheten har tillträde gäller precis som tidigare att huvudregeln är att det krävs tillstånd från länsstyrelsen.
Kameraövervakningslag (2013:460)
Kameraövervakningsförordning (2013:463)
Länkarna nedan gäller inte efter den 1 Juli 2013 men är en bra vägledning
Kameraövervakningslagen
Kameraövervakning på arbetsplatser
Kameraövervakning i skolor


Sociala medier


19 kommentarer

Twitter BasicSafepå Twitter